CODE OF CONDUCT

Jaettu vastuu toimitusketjussa

Kaikki B-COMMANDin työntekijät ja johtajat ovat sitoutuneet sosiaalisesti vastuulliseen hallintotapaan. Seuraavat periaatteet ovat suuri osa yrityksen toiminta-ajatusta ja heijastavat arvojamme ja periaatteitamme. Työskentelemme koko toimitusketjussa seuraavien periaatteiden mukaisesti: työolot, sosiaaliset normit, kilpailuolosuhteet, eettiset periaatteet ja avoimuus. Pidämme tätä sosiaalisena velvollisuutenamme ja asetamme nämä vaatimukset kaikille yhteistyökumppaneillemme.

1. käyttäytyminen

B-COMMAND harjoittaa liiketoimintaansa oikein ja parhaiden liiketoimintatapojen mukaisesti. Pidämme kirjanpitoa oikein. B-COMMAND ei missään tapauksessa tee yhteistyötä minkäänlaisissa vero- tai ympäristörikoksissa.

2. lakien noudattaminen

B-COMMAND tukee ihmisoikeuksia ja niihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia. BOXEXPERT noudattaa täysin ja aktiivisesti lakeja ja määräyksiä, joita sovelletaan maissa, joissa B-COMMAND harjoittaa liiketoimintaa, mukaan lukien ILO:n ja YK:n lait ja määräykset. Tähän kuuluvat myös epäterveen kilpailun vastaiset lait.

3. Lahjonta ja korruptio

B-COMMAND ei tarjoa, lupaa, pyydä, vaadi tai hyväksy lahjuksia tai muita epäasianmukaisia etuja asiakkaan säilyttämiseksi, sopimuksen varmistamiseksi tai valtion viraston päätöksiin tai toimintaan vaikuttamiseksi. B-COMMAND toimii aina tavalla, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten standardien noudattamiseen.

4. suhteet asiakkaisiin

B-COMMAND voittaa asiakkaidensa luottamuksen takaamalla heille laadun. BOXEXPERT pyrkii aina tarjoamaan kilpailukykyisiä palveluja ja tuotteita kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla luodakseen arvoa asiakkailleen. B-COMMAND tiedottaa asiakkailleen ja toimittajilleen käytännesäännöistä.

5. suhteet henkilöstöön

B-COMMAND pyrkii aktiivisesti luomaan hyvän työympäristön vähentääkseen henkilöstön sairauspoissaoloja, työtapaturmia, työtapaturmia, työtapaturmia ja huumeriippuvuutta. B-COMMAND tarjoaa yrityksen lääkäripalvelua. Väkivaltaa, uhkailua, aggressiivista käyttäytymistä, kiusaamista, loukkauksia ja vastaavaa käyttäytymistä ei suvaita työpaikalla.

6. työntekijöiden yhdistymisvapaus

B-COMMAND kunnioittaa työntekijöiden oikeutta perustaa yritysneuvostoja tai tulla tällaisten työntekijöiden edustuselinten jäseniksi.

7. lapsityövoima

B-COMMAND ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä tai lasten ja nuorten hyväksikäyttöä. B-COMMANDissa työskentelyn alaikäraja on 15 vuotta. Toimittajien ei odoteta palkkaavan alle 15-vuotiaita nuoria.

8. pakkotyö

B-COMMAND ei hyväksy pakkotyövoiman käyttöä yritysryhmässä tai sen liikekumppaneiden keskuudessa.

9. syrjintä

B-COMMAND tarjoaa oikeudenmukaiset työolot ja -mahdollisuudet kaikille työntekijöille ilman sukupuoleen, etniseen alkuperään, ikään, vammaisuuteen, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa erottelua tai syrjintää. B-COMMAND ei hyväksy minkäänlaista poliittista, uskonnollista tai muunlaista propagandaa työpaikalla.

10. asiakirjat työsuhde, palkkaus

B-COMMAND tekee työntekijöiden kanssa kirjalliset työsopimukset. Näihin kuuluvat sovellettavat työ- ja sosiaaliturvanormit. B-COMMAND varmistaa, että työntekijöille maksettavat palkat ovat alan tai lakisääteisen vähimmäispalkan mukaisia. Työaika ei pääsääntöisesti saa ylittää 40 tuntia viikossa. Työajan on oltava voimassa olevan lainsäädännön ja ILO:n asiaa koskevien määräysten mukainen, sen mukaan, kumpi niistä on tiukempi. Työntekijä voi kieltäytyä ylityöstä. Kuuden työpäivän jälkeen on annettava kokonainen vapaapäivä.

11. ympäristönsuojelun parantaminen

B-COMMAND on laatinut toimintasuunnitelman, jolla mitataan ja parannetaan yrityksen päästövähennysten ja resurssien kulutuksen tehokkuutta.

12. suhteet muihin toimijoihin

B-COMMAND odottaa, että kaikki toimittajat täyttävät myös edellä mainitut vaatimukset. Kun B-COMMAND arvioi ja valitsee toimittajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, käytännesääntöjen vaatimusten täyttäminen on tärkeä kriteeri.