Pääkytkin - kytkin-erotin, jossa on hätäpysäytystoiminto ja alijännitteen laukaisu

Pääkytkin, jossa on alijännitteen vapautus turvallista koneen ohjausta ja henkilöstön suojausta varten.

Pääkytkimet ovat yksinkertaisia kytkentä- ja suojalaitteita koneiden turvallistaohjausta varten, ja ne suojaavat myös ihmisiä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi korjauskytkiminä suurten koneiden ja järjestelmien nopeaan sammuttamiseen, jotta huoltotyöt voidaan suorittaa turvallisesti. Tai voit käyttää hätäpysäytystoimintoa suojaamaan laitteita ja käyttöhenkilökuntaa vaaratilanteissa sekä ylivirralta, virheellisiltä kytkennöiltä ja sähköiskuilta. Samalla niitä käytetään myös koneiden itsenäiseen, turvalliseen ja hellävaraiseen ohjaukseen tai yksinkertaiseen manuaaliseenkytkemiseen päälle ja pois päältä. Muuten, me kaikki käytämme kuormituksen katkaisukytkimiä joka päivä, nimittäin valokytkintä. Tarkkaan ottaen se on kuitenkin yleensä puhdas kuormituskytkin.

Pääkytkimiä on erityyppisiä, nimittäin kytkin- ja katkaisijoita, katkaisijoita, kuorman katkaisukytkimiä, erottimia ja pelkkiä hätäpysäytyskytkimiä. Kytkin-erotuskytkimissä, joita kutsutaan myös korjauskytkimiksi tai hätäpysäytyskytkimiksi, yhdistyvät useat näistä toiminnoista. Ne ovat samanaikaisesti kuormakytkimiä ja erottimia.

Kuormakytkimetkuvaavat kaikkia niitä pääkytkimiä, joita käytetään virtapiirien yksinkertaiseen ja ennen kaikkea manuaaliseen avaamiseen ja sulkemiseen käsin (esim. valokatkaisijat), kun taas erottimet (lyhyesti: erottimet) toimivat muun muassa suojana tahattomalta avaamiselta ja sulkemiselta suuressa kuormituksessa. Niitä kutsutaan myös suurjännitekytkimiksi, ja niiden kytkentäkapasiteetti on hyvin pieni, mutta kytkimen asento on aina selvästi näkyvissä. Niissä on myös jo mainittu kytkentävirhesuojaus ylivirran sattuessa. Toisin kuin kuormakytkimiä, erottimia voidaan käyttää moottoreiden kytkemiseen ja ohjaamiseen eli koneenohjaukseen.

Kuormituksen katkaisukytkimissä yhdistyvät nyt – kuten nimestäkin voi päätellä – seuraavat ominaisuudet molemmat kytkintyypitja täyttävät molemmat vaatimukset, jotka koskevat autonominen koneenohjaus(esim. suojaus oikosulkua ja jännitesuihkua vastaan), sekä vaatimukset, jotka koskevat Käsikäyttö tai virtapiirien avaaminen ja sulkeminen käsin (esim. koneiden tai moottoreiden kytkeminen päälle ja pois päältä). Näin ne suojaavat koneita ylivirralta, ja samalla niitä voidaan käyttää hätäpysäytyskytkiminä tai korjauskytkiminä teollisuuslaitosten sulkemiseksi nopeasti ja luotettavasti. Esimerkiksi vireillä olevien korjaustöiden yhteydessä tai työntekijöiden suojaamiseksi sähköiskulta tai onnettomuudelta. Siksi niitä käytetään sekä laitteiden että käyttöhenkilöstön kytkemiseen ja suojaamiseen. Tätä tarkoitusta varten ne toimivat katkaisijoina, oikosulkuvirtojen kytkiminä (suojaus ylivirralta ja sähköiskulta) ja moottoreiden kuormituskytkiminä (päälle- ja poiskytkimet).

Toinen pääkytkimen tyyppi on niin sanottu katkaisija. Toisin kuin kaikki muut pääkytkimet, nämä soveltuvat myös suurille virroille ja pystyvät pitämään nämä oikosulku- tai ylikuormitusvirrat tietyn ajan, jotta kone voidaan sen jälkeen kytkeä turvallisesti pois päältä vahingoittamatta moottoria tai henkilökuntaa. Katkaisijoita on kahta tyyppiä, nimittäin ACB (Air Circuit Breaker) ja MCCB (Moulded Case Circuit Breaker). Saksaksi niitä kutsutaan myös nimellä avokatkaisijat tai kompaktikatkaisijat. Tärkein ero on kotelo. MCCB:ssä on eristävästä materiaalista valmistettu kotelo, joka ympäröi kaikki pääkytkimen komponentit, kun taas ACB:t on suunniteltu pitämään pääkytkimen koskettimet suljettuina mahdollisimman pitkään. Siksi ne ovat ilmaeristettyjä ja saatavilla kiinteästi asennettaviksi tai kytkimiksi, joissa on alusta (ulosvedettävä tekniikka).

Lisäksi joissakin pääkytkimissä on niin sanottuja alijännitevapautuksia. Toisin kuin suuri joukko pääkytkimiä, jotka valvovat toiminnallisuutta vain käyttövirralla (shunttilaukaisimet), eli kun normaali toiminta on käynnissä, alijännitelaukaisimilla varustetut pääkytkimet ovat aina “virran alla”. Ja sen myötä koko julkaisupiirin. Vaikka kuorman katkaisukytkin olisi lauennut verkkovian jälkeen. Tämä alijännitelaitteiden “vikasietoinen” ominaisuus tarjoaa sen edun, että ne suojaavat automaattiselta uudelleenkäynnistymiseltä verkkohäiriön jälkeen. Koneet ja moottorit käynnistyvät siis uudelleen vasta, kun ne vapautetaan tai kytketään päälle manuaalisesti. Vaikka virran pitäisi virrata uudelleen verkkovian jälkeen. Tämä on tärkeää vaarallisilla alueilla olevien ihmisten suojaamiseksi, kun virtapiiri on kytketty pois päältä.

Myymälämme tärkeimmät kytkimet ovat alijännitteellä varustettuja kytkin-erottimia:

 • Saatavana sisäänrakennettuna versiona ja koteloversiona
 • On oltava alijännitelaukaisin (EN 60947-1, kohta 7.2.1.3).
 • Saatavana 16A – 250A
 • 3-napainen, 4-napainen, 6-napainen ja 8-napainen saatavana.
 • Suojaus oikosulkua, ylikuormitusta, jännitteen ylijännitystä ja automaattista uudelleenkäynnistystä vastaan verkkovian jälkeen (itsenäinen koneenohjaus).
 • Päälle/pois-kytkin moottoreiden ja koneiden käsikäyttöä varten (virtapiirien avaaminen ja sulkeminen käsin).
 • Voidaan siis käyttää pääkytkimenä, hätäpysäytyskytkimenä (IEC 60947-5-1), erottimena, kuorman katkaisukytkimenä ja korjauskytkimenä.
 • IEC/EN 60204-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-3, EN 60947-1 kohta 7.2.1.3, VDE 0660 osa 107 ja VDE 0113 täyttyvät.
 • Siksi alijännitteen vapautuksella varustetut pääkytkimemme täyttävät myös seuraavat vaatimukset:
  • Vaatimukset 5.3 kohdan mukaisille verkkovirran katkaisulaitteille käyttöluokan AC 23 B mukaisina kytkin-erottimina.
  • 10.7 kohdan mukaiset hätäpysäytystä koskevat vaatimukset ja 10.8 kohdan mukaiset hätäpysäytyslaitteet.
 • Saatavana 4-reikäiseen asennukseen, lattia-asennukseen ja keskusasennukseen.

Kytkin-erottimien tehtävät koneen ohjausjärjestelmässä

Niin sanottuja jännitteen välähdyksiä voi esiintyä nopeasti moottoreiden koneohjauksessa. Nämä ilmenevät niin sanottuina kytkentäkaarina. Ne syntyvät aina, kun kaksi virtaa kuljettavaa osaa ei ole riittävän kaukana toisistaan tai niitä ei ole eristetty riittävästi. Muuten, tämän ei välttämättä tarvitse olla kaksi komponenttia. Tunnemme ominaiskaaret esimerkiksi rautatiejärjestelmien ilmajohdoista. Jos henkilö astuu liian lähelle näitä suurjännitelinjoja, tapahtuu myös jännitteen välähdyksiä. Toisaalta tämä voi olla hengenvaarallista ihmisille, muttase myös lyhentää tahattomien jännitteen leimahdusten kohteena olevien koneen osien käyttöikää, jos se ei edes tuhoa niitä suoraan.

Jos nyt keskeytät virran kulun pääkytkimellä, jännitteen leimahdus voi tapahtua myös täällä, nimittäin koskettimien välissä. Erotuksen aikana niiden välinen etäisyys ei riitä tehokkaaseen eristykseen. Valokaari syntyy, kun kahden koskettimen välissä on kaasua, joka ionisoituu suureen jännite-eroon ja kaasupurkaus tapahtuu valokaarena. Juuri tämä on se vaara, jonka kuorman katkaisukytkimet estävät käyttäjille ja koneille. Virran kulun keskeytymisestä syntynyt valokaari jatkaa virran johtamista komponenttien välillä erottamisesta huolimatta niin, että ne tuhoutuvat kokonaan tai ainakin vaurioituvat.

Juuri tähän tarkoitukseen tarvitaan katkaisijoita ja kytkin-erottimia. Ne on varustettu sekä asianmukaisilla suojamekanismeilla, jotka estävät jännitteen leimahduksen, että komponenteilla, jotka mahdollistavat koneen ohjauksen kytkemisen. Voit siis suojata komponentteja ja ihmisiä samanaikaisesti javalvoa laitteiden kytkentää.

Kytkinerottimet ovat tehokkaita ja monikäyttöisiä.

Pääkytkimiä käytetään kuorman katkaisukytkiminä pääasiassa pienjännitejakeluissa. Tässä tapauksessa kytkin-erotuskytkimen asentaminen tekee mahdolliseksi luopua tavallisista erottimista laitteesi koneohjauksessa. Kytkinerottimet ovat siis paitsi turvallisia ja tehokkaitamyös taloudellisia ja tehokkaita erityisesti pienissä kytkinlaitoksissa.

Ne parantavat turvallisuutta katkaisijoihin verrattuna,niitä voidaan käyttää yhdessä niihin liitettyjen suuritehoisten sulakkeiden eli katkaisijoiden kanssa myös verkoissa, joissa on suuremmat oikosulkunopeudet, ja ne mahdollistavat kuormittamattomien ja kuormitettujen muuntajien, kaapeleiden ja ilmajohtojen kytkemisen keskijännitealueella sekä reaktiovirran kompensointikondensaattoreiden kytkemisen. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) Lisäksi niitä voidaan käyttää myös virtakiskojen kytkentään. Pienjännitealueella ne soveltuvat lisäksi erinomaisesti pääjakelun päävirtapiirien katkaisemiseen eli myös hätäpysäytyskytkimiksi.

Niitä kutsutaan myös korjauskytkimiksi, koska niiden avulla laitteet voidaan irrottaa sähköverkosta katkaisijasta riippumatta, mikä säästää valtavasti aikaa. Samalla tämä toiminto mahdollistaa sen, että pääkytkimiä voidaan käyttää myös hätäpysäytyskytkiminä, joskin niiden on täytettävä joitakin erillisiä vaatimuksia.

Mitkä määräykset koskevat pääkytkimiä koskevia vaatimuksia?

Koska kytkin-erotuskytkimenä käytettävässä pääkytkimessä yhdistyy useita toimintoja, siihen sovelletaan erilaisia määräyksiä ja standardeja. Yhdenmukaistetussa standardissa IEC/EN 60204-1, VDE 0113 osa 1 kuvataan yleiset standardit koneiden koko sähkölaitteistolle, ja sitä käytetään ensisijaisesti EY:n konedirektiivien turvallisuustavoitteiden noudattamiseen. Osa näitä direktiivejä ovat myös pää- ja kuormituksen katkaisukytkimiä koskevat standardit ja määräykset. Se, ovatko järjestelmät ja koneet sekä muut laitteet ja sähkökomponentit näiden direktiivien mukaisia, voidaan tunnistaa yhteisestä CE-merkinnästä. Tässä yhteydessä säännellään myös termin “kone” määritelmää. IEC/EN 60204-1:n liitteen A mukaan, joka sisältää luettelon tyypillisistä esimerkkikoneista, kone on sellaisten toisiinsa liitettyjen osien ja laitteiden kokonaisuus, joista vähintään yksi osa on liikkuva. Usein raja koneen ja laitoksen välillä on kuitenkin hyvin kapea. Erottelu on tärkeää, koska järjestelmät on varustettava ja kiinnitettävä DIN VDE 0100 -standardin mukaisesti.

Tämän joskus vaikean erottelun välttämiseksi käytetään epäselvissä tapauksissa usein IEC/EN 60204-1 -standardia, joka kattaa kaikki vaatimukset samanaikaisesti.

IEC/EN 60204-1:n lisätyö verrattuna DIN VDE 0100:aan:

 • Pääkytkin (verkkovirran katkaisijat)
 • Ohjausmuuntajat
 • Riskinarviointi
 • Määrättyjen johtimien värit
 • Suojaus automaattista uudelleenkäynnistystä vastaan
 • Hätäpysäytyskytkimiä koskevat tiukemmat vaatimukset

Ihanteellista kytkin-erotinta valittaessa on siksi tärkeää, että se täyttää ihanteellisesti kaikki standardin IEC/EN 60204-1 asiaa koskevat vaatimukset, eli että siinä yhdistyvät ennen kaikkea pääkytkimen,automaattisen uudelleenkäynnistyksen eston ja hätäpysäytyspiirin toiminnot.

Sähkölaitteiden, kuten laitteiden ja koneiden, kytkeminen pois päältä on tehtävä pääkytkimellä. Siksi se on pakollinen. Katkaisijoita ja katkaisijoita käytetään yleisimmin pääkytkiminä, koska niissä yhdistyy useita toimintoja. Siksi standardeja säännellään myös erilaisilla IEC/EN-säännöksillä. Ne jaetaanerottimen ominaisuuksiin (laitestandardi IEC/EN 60947-3)ja pääkytkimen ominaisuuksiin (asennusstandardi IEC/EN 60204-1). Pääkytkin ei ole pakollinen koneissa, joiden nimellisvirta on enintään 16 A. Sen toiminto voidaan täyttää tällä teho- ja jännitealueella yksinkertaisella “plug-in”-laitteella.

Tärkeimmät pääkytkimiä koskevat määräykset yhdellä silmäyksellä:

 • Siinä voi olla vain kytkentäasennot ON ja OFF.
 • Jos pääkytkin on OFF-asennossa, sen on myös oltava lukittavissa.
 • TRIPPED-asentoa ei pidetä ylimääräisenä kytkinasentona, ja se on sallittu.
 • Tätä varten eristysominaisuudet on varmistettava jo pääkoskettimien ollessa auki TRIPPED-asennossa.
 • Pääkytkimien on oltava lukitsemattomia TRIPPED-asennossa.

Pääkytkimemme toimivat AC-21A:n mukaisilla nimellisvirroilla. Niitä voidaan käyttää teollisuudessa, kaupassa ja talotekniikassa. Saatavilla on myös vaihtoehtoja 16A:sta 250A:iin.

Ennen kaikkea mahdollisuus lukita pääkytkin OFF-asentoon on olennainen muun muassa siksi, että voidaan estää käyttöhenkilökunnan tahaton kytkeytyminen päälle esimerkiksi silloin, kun koneessa tehdään huoltotöitä. TRIPPED-asento on valinnainen, mutta sen suurena etuna on, että voit jo kaukaa tunnistaa, onko kytkin lauennut esim. oikosulun vuoksi.

Koska koneenohjauslaitteet rakennetaan hyvin yksilöllisesti, vaaditaan ennen kaikkea asennuspinnan optimaalista käyttöä ja päävirtaliitännän suotuisaa reititystä. Erityisesti koneiden hallintalaitteille on myös suositeltavia asennuskorkeuksia. Myös kahvojen ja kytkimen värit on määrätty. Niitä voi ja saa pitää punaisina ja keltaisina vain, jos kyseessä on pääkytkin, jota voidaankäyttää myös hätäpysäytyskytkimenä.

Kytkinerottimien käyttö pää- ja hätäpysäytyskytkiminä - mitä vaatimuksia sovelletaan?

Jos kytkin-erotinta käytetään hätäpysäytys- tai hätäpysäytystoiminnon pääkytkimenä eli paniikkikytkimenä / hätäpysäytyskytkimenä, sen on täytettävä joitakinteknisiä ja ulkoisia määräyksiä verrattuna ohjauspiireihin ja toimintaan erottimena tai kuormakytkimenä. Esimerkiksi hallintalaitteet on pidettävä punaisina ja keltaisina. Jos taas kyseessä ei ole hätäpysäytyskytkin, toimilaitteet voivat olla myös mustia tai harmaita.

Pääkytkimiä koskevat vaatimukset:

 • Jokaista syöttölaitetta varten on oltava käsikäyttöinen pääkytkin.
 • jos pääkytkimiä on kaksi tai useampia, on käytettävä suojalukituksia.
 • pääkytkiminä ovat sallittuja:
  • Kytkin-erotuskytkin, jolla on IEC/EN 60947-3:n mukaiset eristysominaisuudet.
  • Apukoskettimella varustettu katkaisija
  • IEC/EN 60947-2:n mukaiset katkaisijat, jotka soveltuvat IEC/EN 60947-3:n mukaiseen katkaisuun.
 • voi olla vain yksi päälle- ja yksi pois-asento, joihin on puolestaan merkittävä selvästi 0 ja I
 • Lisäksi on sallittua, mutta ei pakollista, että kanta on laukaistu.
 • Näkyvä erotusetäisyyden tai asennon ilmaisin, joka ei voi jäädä OFF-asentoon ja jota ei voida lukita ennen kuin kaikki koskettimet ovat todella turvallisesti auki.
 • Jos käytettävä pääkytkin ei ole yhdistetty hätäpysäytyskytkin, ulkokahva ei saa olla punainen (suositus: musta tai harmaa).
 • on voitava lukita pois päältä -asentoon
 • kaikki aktiiviset johtimet on erotettava verkkoliitännästä. Ainoastaan TN-järjestelmissä N-johdin voidaan irrottaa tai olla irrottamatta verkkoliitännästä.
 • katkaisukapasiteetin on oltava riittävä sammuttamaan suurimman moottorin virta estotilassa yhdessä kaikkien muiden moottoreiden ja/tai kuormien käyttövirtojen summan kanssa.
 • pääkytkiminä voidaan käyttää sähkökäyttöisiä katkaisijoita. Silloin niillä on oltava käsikäyttöinen laite. Käsikäyttöinen ja etäkytkentä ei saa olla mahdollista OFF-asennossa.

Vaatimukset pääkytkimille, joita käytetään myös hätäpysäytyskytkiminä:

 • tietyissä koneissa pääkytkimiä voidaan käyttää hätäpysäytyskytkiminä.
 • hätäpysäytyskytkiminä käytettävien katkaisijoiden kaikkien käyttöosien on oltava punaisia.
 • Jos ohjauspaneelin takana on tausta eli kotelo, sen on oltava keltainen niissä kohdissa, joissa verkkovirran katkaisulaitetta voidaan käyttää suoraan hätäpoiskytkentää varten. Tämän on myös oltava helposti saatavilla

Monissa kytkinerottimissa on lisäkomponentteja, jotka mahdollistavat esimerkiksi manuaalisen tai myös itsenäisen ja tapahtumaohjatun etälaukaisun ylivirran tai jännitepiikin sattuessa. Yksi tällainen lisäkomponentti on esimerkiksi alijännitteen vapautus.

Alijännitteen vapautuksella varustetun pääkytkimen edut

Alijännitelaukaisimet ovat suuri etu erityisesti silloin, kun on kyse kaukolaukaisimista, joilla parannetaan turvallisuutta koneiden ja järjestelmien ohjauksessa sekä työturvallisuutta. Monet kytkin-erottimet toimivat oikosulkulaitteilla, joiden toimivuutta valvotaan vain silloin, kun normaali toiminta on käynnissä, mutta alijännitelaite toimii suljetun virtapiirin periaatteella. Se onsiis aina jännitteinen (ja sen mukana koko laukaisupiiri) eikä vain silloin, kun toimintavirta kulkee. Heti kun jännite katkeaa tai esimerkiksi johdin katkeaa, alijännitteen vapautuksella varustettu pääkytkin kytkeytyy pois päältä eli katkaisee virtapiirin. Tätä lisääntyneestä herkkyydestä johtuvaa korkeaa turvallisuustasoa kutsutaan myös “vikasietoiseksi”. Tämä suojaa myös automaattiselta uudelleenkäynnistykseltä sähkökatkoksen ja jännitteen palautumisen jälkeen, kuten IEC/EN 60204-1:ssä edellytetään.

Alijännitekytkimillä varustettuihin pääkytkimiin liittyy kuitenkin myös merkittävä haittapuoli tai herkkä kohta, joka voidaan kuitenkin kompensoida lisävarusteilla. Kun sitä käytetään pääkytkimenä, se ottaa tavallisesti tarvittavan jännitteen syöttöverkosta kytkimen syöttöpuolella. Tämä tarkoittaa, että vaikka pääkytkin on kytketty pois päältä, laukaisupiiri on kytketty jännitteeseen, jota on vaarallista koskettaa verkkojännitteenä. On olemassa sähköiskun vaara. Tämä voidaan kuitenkin estää varustamalla pääkytkin ylimääräisellä 2-napaisella johtavalla apukytkimellä. Kun pääkytkin on kytketty pois päältä, myössuurin osa alijännitteen laukaisupiiristä on siten jännitteetön.

Alijännitelaukaisulla varustettu pääkytkinon eduksi myös oikosulkusuojauksessa. Tämä johtuu siitä, että on suunniteltava, miten laukaisupiiri suojataan oikosululta. Tässä vaiheessa hätäpysäytystoiminto ja sitä vastaavat laukaisupiirit astuvat kuvaan. Erityisesti silloin, kun niin sanottu hätäpysäytyspiiri lähetetään kytkentälaitteiston poikki ja ohjauskaapin ulkopuolelle, se on suojattava oikosululta. Suojaavan elimen on tässä tapauksessa johdettava tiettyyn epäonnistumiseen eli eliminointiin. Kun ylivirtasuojaus aktivoituu, shunttiavauslaukaisin lakkaa toimimasta, mutta alijännitelaukaisin jatkaa toimintaansa. Tämä on kuitenkin ratkaisevaa vain, jos hätäpysäytyspiiri toimii kaukana ohjauskaapin ulkopuolella. Jos taas laukaisupiiri rajoittuu pääkytkimen välittömään läheisyyteen, oikosulkusuojattu ja turvallinen johdotus voi olla riittävä.

Kytkinlaitteeseen liittyvien alijännitelaukaisimien on mahdollistettava laitteen avautuminen arvoon, joka on 70-35 % niiden nimellisjännitteestä, myös hitaan jännitteen laskun yhteydessä. Sulkeutumisen on sitä vastoin oltava mahdollista, kun syöttöjännite on vähintään 85 % nimellisjännitteestä.

Pääkytkin oikosulku- ja ylikuormitussuojauksena

Termi ylivirtasuojaus yhdistää termit oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tätä varten tarvitaan ylivirtasuojalaitteita, esimerkiksi automaattisia katkaisijoita, moottorinsuojakytkimiä tai jopa katkaisijoita tai kytkin-erottimia, joissa on vastaava toiminto. Pääkytkimillä on tässä ratkaisevia etuja sulakkeisiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että sulakkeet on hankittava asianomaisesta käyttömaasta. Tämä ei ole aina helppoa varsinkaan kansainvälisesti toimiville yrityksille tai yhteistyökumppaneille, minkä vuoksi sulakkeetonta virtapiiriä suositaan. Niitä suositellaan myös asiaa koskevissa ohjeissa. Jännitteestä riippuen voidaan kuitenkin joutua käyttämään laadukkaampia katkaisijoita kuormituskatkaisijoiden sijasta, jotka ovat myös riittäviä.

Mitä kytkin-erotintyyppejä B-COMMAND tarjoaa?

Yksittäiset sarjat eroavat toisistaan ensisijaisesti asennus- tai kiinnitystyypin ja värimallin mukaan, sillä hätäpysäytyskytkimien on oltava keltaisia ja punaisia, kun taas hätäpysäytyskytkimiä ilman hätäpysäytystoimintoa suositellaan käytettäväksi mustina ja harmaina.

Asiakas voi valita 3-napaisen ja 8-napaisen version välillä. Saatavilla on virran nimellisarvoja 10A – 320A.

B-COMMAND GmbH:n tiimillä on pitkä historia ohjaus- ja turvatekniikan alalla, erityisesti nosturi- ja nostotekniikan sekä tuulivoiman alalla. Tuotanto ja myynti keskittyvät sähköteknisiin tuotteisiin monenlaisia sovelluksia varten. Kuormituksen katkaisukytkimillä ja erityisesti nokkakytkimillä on suuri merkitys sähkötekniikassa. Vuodesta 2007 lähtien olemme tarjonneet Eco-Line-mallistossa valikoiman pääkytkimiä tietyille sovellusalueille. Uuden ohjelman avulla pystymme kattamaan kaikki hakemukset ja myös kaikki tarvittavat hyväksynnät. Made in Germany – sitoumuksemme. Kaikki jäljempänä esiteltävänvalikoiman korkealaatuiset kytkin- ja erottimet on suunniteltu ja valmistettu Saksassa. Näin varmistamme asiakkaillemme korkean laadun ja lyhyet toimitusajat.

Luonnos pääkytkimen toimintatyypeistä

 • 4-reikäinen asennus: Kytkinyksikkö asennetaan suoraan kotelon tai ohjauskaapin oven taakse. Käyttöyksikkö kiinnitetäänetuosaan enintään 4 ruuvilla.
 • Keskusasennus: Kytkinyksikkö asennetaan suoraan kotelon tai ohjauskaapin oven taakse. Ohjausyksikkö kiinnitetään etupuolelle tavallisella 22,5 mm:n reiällä.
 • Lattia-asennus: Kytkentäyksikkö kiinnitetään kotelon alaosassa olevaan C-kiskoon pikakiinnityksellä Käyttöyksikkö kiinnitetään edestä enintään neljällä ruuvilla ja liitetään kytkentäyksikköön akselin jatkeella.

 • DIN-standardin mukainen jakelu: Käyttöyksikön etuosa on suunniteltu 45 mm:n standardileikkauksella varustetun jakelijan sisäänrakennettavaksi yksiköksi. Kytkentäyksikkö napsautetaan C-kiskoon napsautettavan kiinnityksen avulla.
 • Alijänniteresoluutio: kytkimet suojaavat automaattiselta uudelleenkäynnistykseltä verkkovian ja jännitteen palautumisen jälkeen.
 • Koteloitu versio: Kytkin-erotin toimitetaan täydellisenä ratkaisuna koteloituna versiona Kotelo soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön ja tarjoaa mahdollisuuden joustavaan kaapelin reititykseen erilaisten esileimausten avulla.

Pääkytkimemme / hätäpysäytyskytkimemme täyttävät sekä 5.3 kohdan mukaiset vaatimukset, jotka koskevat verkkovirran katkaisulaitetta, että AC 23 B:n mukaiset kuorman katkaisukytkimiä koskevat määräykset. Lisäksi 10.7 kohdan mukaisia hätäpysäytyslaitteita ja 10.8 kohdan mukaisia hätäpysäytyslaitteitakoskevat vaatimukset täyttyvät. Hätäpysäytystä ja hätäpysäytystä koskeviin vaatimuksiin kuuluu esimerkiksi se, että vastaavien kytkin- ja erottimien on oltava positiivisesti avautuvia (IEC 60947-5-1). Alijännitelaukaisulla varustettujen kytkinlaitteiden osalta alijännitelaukaisun vasterajat on määritelty standardin EN 60947-1 kohdassa 7.2.1.3, jonka myös pääkytkimemme täyttävät.

Kytkinlaitteeseen liittyvien alijännitelaukaisujen on saatava laite avautumaan arvolla, joka on 70-35 % laitteen nimellisjännitteestä. Vaikkajännite laskee hitaasti. Yksikkö on voitava sulkea, kun syöttöjännite on vähintään 85 % nimellisjännitteestä.

Kytkinerottimien käyttöalueet

Katkaisijoita käytetään ensisijaisesti pääkytkiminä laitteiden ja henkilöiden kytkemiseen ja suojaamiseen sekä yksityisellä että teollisella sektorilla. Niiden ensisijaisena tehtävänä on katkaista virta, kytkeä oikosulkuvirrat, kytkeä kuorma ja suojata sähkölaitteita ylivirralta sekä henkilöitä sähköiskuilta. Kytkin-erotuslaitteen on oltava vähintään käyttöluokan AC-23B mukainen.

Kytkin-erotuskytkimiä voidaan käyttää myös yksityisellä sektorilla hätäpysäytyskytkiminä tai esimerkiksi työpajassa tai harrastusmuusikon huoneessa kaikkien pistorasioiden kytkemiseen päälle ja pois samanaikaisesti. Tai kompressorin käynnistämiseen autotallissa tai työpajassa. On olemassa lukemattomia muita esimerkkejä sekä ammattimaisista että yksinkertaisista asennuksista sähköalan harrastajille.

Kytkin-erotin 3-napainen vai 4-napainen?

Kytkin- ja erottimia on saatavana 3-, 4-, 6- tai 8-napaisina versioina. Se, minkä vaihtoehdon tarvitset,riippuu tietenkin kytkentälaitteen vaatimuksista, eli siitä, valvotaanko ja kytketäänkö kaikki ulkojohtimet vai myös nollajohtimet. Johtimien lukumäärällä on myös vastaava vaikutus siihen, mitä kytkin- ja erottimien muunnosta on käytettävä.

Yleisimmin asennetaan3- ja 4-napaisia katkaisijoita. Kolmivaiheisessa vaihtovirtaverkossa pyritään välttämään harmonisia yliaaltoja. Jos kaikilla ulkojohtimien virroilla on sama virran voimakkuus, ne kumoavat toisensa nollajohtimessa tapahtuvan vaihesiirtymän vuoksi. Jos nämä vaihesiirtymät kuitenkin tapahtuvat ulkojohtimien virtojen välillä, syntyy harmonisia yliaaltoja, jotka johtavat nollajohtimessa superpositioihin, jotka tuottavat virran voimakkuuden, joka on suurempi kuin ulkojohtimen suurin arvo. Seurauksena voi olla putkistopalo.

Käytännössä käy usein niin, että ulkojohtimissa kulkevat virrat eivät kaikki ole yhtä voimakkaita ja kuormittavat ulkojohdinta epäsymmetrisesti. Tällöin nollajohtimeen syntyy kompensointivirta. Tasausvirran virran voimakkuuden on vastattava vaihejohtimen suurinta virran voimakkuutta.

Kolminapaista kytkin-erotinta käytetään silloin, kun nollajohdinta ei tarvitse valvoa. Näin on silloin, kun symmetrisesti suunniteltu järjestelmä on suojattava.

Jos myös nollajohdinta on valvottava ulkojohtimien lisäksi, käytetään vähintään 4-napaista kytkin-erotinta. Näin on, jos ulkojohtimessa on epäsymmetrinen kuormitus tai jos on olemassa vaara, että nollajohtimesta lähtee harmonisia yliaaltoja.

Lisäksi on olemassa myös 3-napaisia kytkin-erotuskytkimiä, jotka valvovat vain kolmea ulkojohdinta, mutta katkaisevat myös nollajohtimen, kun ne laukeavat leikkauskuorman tapauksessa. Näissä pääkytkimissä on merkintä 3P+N.

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon, kun ostat pääkytkimen

 • Mihin kytkintä on tarkoitus käyttää? Ainoastaan manuaalista kytkentää varten, esim. huolto- tai korjauskytkimenä, vai pitäisikö sen omaksua myös itsenäinen suojaustoiminto koneen ohjausjärjestelmässä?
 • Kuinka korkeille jännitteille pääkytkin altistuu? Voimakkaiden, >250A:n suurten jännitteiden osalta on suositeltavaa käyttää katkaisijaa kytkin-erottimen sijasta.
 • Laadi piirikonsepti ennen ostoa, esimerkiksi mahdollisen hätäpysäytyspiirin oikosulkusuojauksen suunnittelemiseksi. Tämä suojaus riippuu siitä, missä laukaisupiiri kulkee – ohjauskaapin välittömässä läheisyydessä tai kaukana sen ulkopuolella. On myös selvitettävä kysymys ulkojohtimien symmetrisestä tai epäsymmetrisestä kuormituksesta. Tämä on ainoa tapa valita kytkin-erotin sen mukaan, onko valvottava vain ulkojohtimia vai myös nollajohdinta.
 • Myös työympäristö ja paine- tai lämpötilaolosuhteet on otettava huomioon! Kaikki’ pääkytkimemme toimivat käyttölämpötilassa -20°C – +50°C.
 • Jos kytkin-erotin toimii myös hätäpysäytyskytkimenä, toimilaitteen on oltava punainen ja taustakeltaisen on oltava vihreä.
 • Kytkinerottimiemme hyväksynnät: CE, UL, CSA, VDE, GL, DNV, LLoyd

Hampurissa on aina varastossa laaja valikoima erilaisia tyyppejä kaikkiin käyttökohteisiin. Lisätietoja ja tuote-esimerkkejä löydät kuvastostamme.

Tärkeimmät kytkimet yhdellä silmäyksellä

4-reikäinen asennus

Pääkytkin-erotuskytkin-korjauskytkin-4-reikäkiinnitys-kiinnitysversio-B-KOMMANDOINTI
 • 3-, 4-, 6- tai 8-napainen versio
 • 16A jopa 250A
 • Punainen tai musta toimilaite
 • Suojausluokka IP65 (etupuoli)
 • Käyttölämpötila -20°C…+50°C
 • Hyväksynnät: CE, UL, CSA, VDE, GL, GL, DNV, LLoyd

Keskikiinnitys

Pääkytkin-erotin-nokkakytkin-korjauskytkin-keskusasennus-B-COMMAND
 • 3-, 4-, 6- tai 8-napainen versio
 • 16A jopa 250A
 • Punainen tai musta toimilaite
 • Suojausluokka IP65 (etupuoli)
 • Käyttölämpötila -20°C…+50°C
 • Hyväksynnät: CE, UL, CSA, VDE, GL, GL, DNV, LLoyd

Lattia-asennus

Pääkytkin-kuorman katkaisukytkin-nokkakytkin-korjauskytkin-lattiakiinnitys-akselin jatke-B-COMMAND
 • 3-, 4-, 6- tai 8-napainen versio
 • 16A jopa 250A
 • Punainen tai musta toimilaite
 • Suojausluokka IP65 (etupuoli)
 • Käyttölämpötila -20°C…+50°C
 • Hyväksynnät: CE, UL, CSA, VDE, GL, GL, DNV, LLoyd

DIN-standardin mukainen jakelu

Pääkytkin-erotuskytkin-nokkakytkin-korjauskytkin-DIN-jakelunormi-leikkaus-B-KOMMANDOINTI
 • 3-, 4-, 6- tai 8-napainen versio
 • 16A jopa 250A
 • Punainen tai musta toimilaite
 • Suojausluokka IP65 (etupuoli)
 • Käyttölämpötila -20°C…+50°C
 • Hyväksynnät: CE, UL, CSA, VDE, GL, GL, DNV, LLoyd

Koteloversio

Pääkytkin-erotuskytkin-korjauskytkin-koteloversio-B-COMMAND
 • 3-, 4-, 6- tai 8-napainen versio
 • 16A jopa 250A
 • Punainen tai musta toimilaite
 • Suojausluokka IP65 (etupuoli)
 • Käyttölämpötila -20°C…+50°C
 • Hyväksynnät: CE, UL, CSA, VDE, GL, GL, DNV, LLoyd

ECO-Line

Pääkytkin-erotin-nokkakytkin-korjauskytkin-ECO-LINE-B-COMMAND
 • 3- tai 4-napainen versio
 • kotelossa tai asennusta varten
 • CE-hyväksyntä
 • Suojausluokka IP65 (etupuoli)
 • Käyttölämpötila -25°C…+70°C
 • 10A – 100A
B-COMMAND TUKI

Onko sinulla kysyttävää?

Henkilökuntamme on tavoitettavissa chatin ja yhteydenottolomakkeen kautta, ja he vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

LÄHETÄ MEILLE VIESTISI

YHTEYSTIEDOT

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Saksa

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme ja pysy ajan tasalla uusista tuotteista.