Struktur und Organisation

FLEXIBILITET OCH KUNNANDE - VÅR FILOSOFI

Betydelsen av den mänskliga faktorn är en av de grundläggande faktorerna i B-COMMANDs organisation. Vi är övertygade om att personalens specialkompetens är en viktig del av företagets konkurrensfördel. Tack vare integrationen av företagets olika avdelningar, som går längre än den allmänna uppfattningen om fasta avdelningar inom varje operativ funktion, har B-COMMAND förverkligat konceptet med en flexibel organisation.

Ett annat grundläggande element i B-COMMANDs organisationsstruktur är övertygelsen att betrakta både kunder och leverantörer som centrala element i en partnerskapsrelation. Företaget anser att denna övertygelse är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk framgång och långsiktig kundnöjdhet.

B-COMMAND stöder de anställdas tekniska kunnande genom kontinuerlig utbildning, vilket i sin tur leder till en smidig integration mellan avdelningarna. Varje anställd på B-COMMAND kan ge kunden teknisk rådgivning. Detta leder till korta kommunikationskanaler mellan kund och leverantör och sparar värdefulla resurser för båda sidor.

Möjligheten för varje anställd att själv genomföra kundkonsultationen och fatta besluten i samband med den ökar ansvarskänslan och leder till att resultaten förbättras. Detta är en viktig drivkraft för att kontinuerligt förbättra uppsökande verksamhet och partnerskap med kunderna.

Naturligtvis gäller dessa principer för alla anställda i företaget, vilket även omfattar handelsagenturerna i Tyskland. I detta sammanhang har B-COMMAND valt kommersiella agenturer för att kunna erbjuda optimal kundservice på plats. Dessa främjar kommunikationen med kunderna och är också en viktig hörnsten i företagsfilosofin.

B-COMMAND är ständigt i rörelse för att erbjuda sina kunder den bästa lösningen för den önskade tillämpningen så snabbt som möjligt. Företagets organisation stöder detta krav och underlättar genomförandet.

B-COMMAND SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

KONTAKTINFORMATION

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.