News

Insikter från kran- och hissbranschen

Crane and Lifting Industry

Kran- och lyftindustrin är en växande industri som förväntas nå upp till 22 miljarder USD år 2026, enligt Globe Newswire. Detta beror på ökade investeringar i både byggnads- och skeppsbyggnadsindustrin, där kranar och lyftanordningar är nödvändiga. I det här blogginlägget ger vi en översikt över denna växande bransch och lyfter fram några av de produkter som B-COMMAND erbjuder och som har utvecklats specifikt för den här branschen.

Översikt över industrin

I och med urbaniseringen av fler delar av världen har även kran- och lyftindustrin upplevt ett uppsving. Särskilt utvecklingen i APAC-regionen har lett till ökad efterfrågan på kran- och lyftteknik. Moderna kranar kan vara upp till hundratals meter höga och har blivit en oumbärlig del av alla byggprojekt. Förutom byggkranar använder de flesta produktionsanläggningar olika tekniker för att optimera effektiviteten och säkerheten i verksamheten. Det handlar bland annat om brokranar, portalkranar och taksträckor. Dessa finns inom alla branscher, t.ex. fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, kraftverk, varvsindustrin och många andra, vilket visar hur viktigt det är med kran- och lyftteknik.

Produkter för kranar och lyftanordningar

Vi på B-COMMAND har många års erfarenhet av att arbeta med företag inom kran- och lyftbranschen. Produkte Som ett resultat av detta har vi utvecklat en rad produkter för att möta utmaningarna i denna bransch.

Pendant StationHängande station

LADY Hängetaster Våra LADY-pendelstationer är en lösning med en enda rad för att manövrera lyftkranar och hissar. Den här hängande stationen är utformad för enkel installation och hantering och kan användas i tunga industriella miljöer. Grundhöljet finns i 6 olika storlekar med upp till 12 knappar, som alla kan konfigureras fritt. Alla material i direkt kontakt med miljön är motståndskraftiga mot gaser, oljor och extrema temperaturväxlingar.

Radiokontroller

Vi erbjuder en mängd olika radiokontroller, bland annat vår Jump-serie. FunksteuerungJump Serie. De kan användas i många olika tillämpningar på grund av sin ringa storlek och kompatibilitet. Jump-serien är en handhållen fjärrkontroll som är utformad för att optimera säkerhetsfunktionerna, inklusive en stoppknapp. Tack vare den modulära konstruktionen finns det gott om utrymme för en mycket individuell anpassning av kontrollen utifrån dina önskade specifikationer.

Gränsbrytare för tvärhandtagcross limit switch

KreuzhebelendschalterGränsbrytaren med tvärgående spak är en viktig komponent för att öka säkerheten och funktionaliteten hos kranar och lyftanordningar. Förutom den grundläggande stoppfunktionen för tvärgående körning i varje riktning kan vi införa en funktion för att sakta ner och stanna via fyra kontakter för att öka säkerheten. ALPHA SerieALPHA-serien kännetecknas av sin robusthet och har utvecklats speciellt för användning inom tung industri. Förutom ALPHA erbjuder vi även våra Beta, Lambda och AlphaX tvärgränsbrytare (speciellt utformade för ATEX/IECEX). Vi hjälper dig gärna med att hitta rätt korsgränsbrytare för ditt användningsområde.

Vi på B-COMMAND har mer än 25 års erfarenhet i branschen och vet vilka krav som ställs på produkterna. Kran- och lyftbranschen är en växande och mångsidig bransch och vi hjälper dig gärna med ditt nästa projekt. Vi erbjuder en rad standardiserade och skräddarsydda lösningar. Tveka inte att kontakta någon av våra kundtjänstmedarbetare.