Zustimmtaster-Zustimm-Bedieneinheit-Zustimmungstaster-Einbau-Zustimmschalter-ZA3

Włącznik do instalacji i włącznik do włączania w uchwycie, 3-stopniowy

 • 1 główny kontakt
 • małe, kompaktowe wymiary
 • bez gumowej nasadki
 • 2 kontakty robocze
 • 0-2 Styki pomocnicze
 • Yellow, Black, Grey
 • 2 kontakty robocze
 • Ø 16mm Wymiar instalacyjny
 • Yellow, Black, Grey
 • 2 kontakty robocze
 • Ø 16mm Wymiar instalacyjny
 • Yellow, Black, Grey
 • 2 główne kontakty
 • 2 styki pomocnicze
 • Yellow, Black, Grey
 • 2 kontakty robocze
 • Stopień ochrony IP 66
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego opcjonalnie
 • 2 kontakty robocze
 • Stopień ochrony IP 66
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego, przycisk, przełącznik kluczykowy

3-stopniowe działanie Wyłącznik włączający (IEC 60947-5-8)

Tryb pracy naszych przełączników zgody jest 3-stopniowy lub oparty na 3 pozycjach. Styki robocze są uruchamiane w pozycji środkowej. W tym celu wdrożyliśmy w projekcie wyraźnie odczuwalny punkt nacisku. W przypadku wystąpienia paniki/urazów operator albo mocno naciska (3 etap), albo zwalnia uchwyt (1 etap). W obu przypadkach styki robocze zostałyby dezaktywowane, a tym samym system zostałby zatrzymany. W związku z tym drugi etap musi być aktywnie uruchamiany i utrzymywany. Stosuje się je głównie przy ustawianiu lub konserwacji maszyn lub robotów w strefach niebezpiecznych.

3-stopniowa eksploatacja dla bezpiecznej konserwacji maszyn

Zawsze mogą istnieć powody do dezaktywacji urządzenia ochronnego w strefie zagrożenia maszyn i urządzeń przemysłowych, np. w celu konserwacji i naprawy. Innymi słowy, gdy personel obsługujący musi pracować bezpośrednio w tych niebezpiecznych obszarach w celu przeprowadzenia prac programistycznych, testowych lub serwisowych. Rozróżnia się tu również – zazwyczaj automatyczną – normalną obsługę i ręczną obsługę specjalną. W większości nowoczesnych zakładów przemysłowych „normalna” praca oznacza więc funkcje automatyczne, np. w robotach. Tutaj obowiązują operacyjne środki ochronne. Powodują one zatrzymanie maszyny, jeśli człowiek znajdzie się w strefie zagrożenia lub otworzą się drzwi bezpieczeństwa.

Ale jeśli chodzi o..:

 • Nowa konfiguracja
 • Przejście na nowy proces
 • Rozwiązywanie problemów
 • Konserwacja
 • Programowanie

…następnie należy usunąć normalne urządzenia ochronne i sterować maszyną w trybie ręcznym. W celu ochrony osób i systemów przed uszkodzeniem stosuje się tu tzw. wyłączniki zezwalające. Ponieważ w przypadku dezaktywacji urządzeń zabezpieczających podczas normalnej eksploatacji, należy podjąć dodatkowe środki, aby zagwarantować ochronę osobistą również podczas eksploatacji specjalnej. Należą do nich przede wszystkim 3-stopniowe wyłączniki zezwalające.

Ich stosowanie jest określone w dodatku 1 do dyrektywy maszynowej, gdy tylko urządzenie zabezpieczające zostanie wyłączone w tych trybach pracy. Dyrektywy stanowią, że należy tu zastosować urządzenie blokujące, które umożliwia pracę maszyny tylko poprzez drugą, oddzielną czynność. W ten sposób, jeśli operator znajdujący się w strefie zagrożenia może przemieszczać maszynę, należy również potwierdzić przełącznik zezwalający w postaci obsługiwanego ręcznie urządzenia sterującego. Każda osoba pracująca w strefie zagrożenia musi mieć ze sobą to urządzenie wspomagające.

Jak działają 3-stopniowe wyłączniki zezwalające

Głównym zadaniem włącznika zabezpieczającego jest zapobieganie uszkodzeniom ciała i mienia w przypadku niekontrolowanych lub nieprzewidywalnych ruchów maszyny. W przypadku paniki ludzie reagują albo przez mocne wciśnięcie przycisku, albo przez jego całkowite zwolnienie: obie maszyny wyłączają się niezawodnie.

Tryb pracy naszych przełączników zgody jest 3-stopniowy lub oparty na 3 pozycjach. Tak zwana funkcja OFF-ON-OFF – czyli 3-stopniowa konstrukcja – jest regulowana przez międzynarodowe standardy.

 • Etap 1: przycisk nie został jeszcze wciśnięty. Maszyna jest albo nieaktywna (Wył.) albo pracuje z aktywnymi funkcjami bezpieczeństwa w normalnej pracy.
 • Etap 2: centralna pozycja przełącznika uruchamiającego. W tym przypadku maszyna pracuje przy wyłączonych urządzeniach zabezpieczających separację, takich jak drzwi, aby móc przeprowadzić prace konserwacyjne lub dokonać nowych ustawień (On).
 • Etap 3: Jeśli przycisk zostanie wciśnięty zbyt mocno lub wciśnięty, maszyna zatrzymuje się (Wył.). W ten sposób wyłącznik bezpieczeństwa chroni operatora i osoby znajdujące się w strefie zagrożenia w przypadku nadmiernej reakcji w sytuacji zagrożenia.

Styki robocze są uruchamiane w pozycji środkowej. W tym celu wdrożyliśmy w projekcie wyraźnie odczuwalny punkt nacisku. W przypadku paniki / urazu operator albo mocno naciskał (3. stopień), albo zwalniał uchwyt (1. stopień). W obu przypadkach styki robocze zostałyby dezaktywowane, a tym samym system zostałby zatrzymany. W związku z tym drugi etap musi być aktywnie uruchamiany i utrzymywany. Tylko wtedy możliwa jest ręczna obsługa specjalna instalacji przemysłowej, podczas gdy normalne urządzenia zabezpieczające są dezaktywowane podczas konserwacji, programowania lub przełączania procesów. W związku z tym stosowanie wyłącznika zabezpieczającego odbywa się przede wszystkim podczas ustawiania lub konserwacji maszyn lub robotów w strefach niebezpiecznych.

Trzystopniowa zasada działania opiera się zatem na ergonomicznym punkcie widzenia, z którego operator w przerażającej sytuacji, takiej jak porażenie prądem elektrycznym lub w przypadku zawału serca, albo zbyt mocno ściskałby, albo gwałtownie puścił.

Innym wymogiem bezpieczeństwa wyłącznika zezwalającego jest to, że styki nie są zamykane w etapie 2 przy resetowaniu z etapu 3 do 1, dzięki czemu nie ma możliwości chwilowego włączenia maszyny.

3-stopniowe przełączniki z B-COMMAND charakteryzują się następującymi zaletami:

 • Przykładowa ergonomia
 • Niska waga
 • Lekki, stabilny punkt nacisku
 • 2 obwody robocze (redundancja)
 • Styki pomocnicze do funkcji monitora
 • Trudne do manipulowania
 • Siła działająca z pozycji 2 (włączonej) do pozycji 3 (wyłączonej – przy zbyt mocnym ściskaniu) dla ciśnienia centrycznego i mimośrodowego identycznego

Normy i dopuszczenia do stosowania przełączników

Wyłączniki instalacyjne, które są zintegrowane z obwodami bezpieczeństwa zakładu przemysłowego, mają funkcję, która chroni ludzi i zakład. Projekt funkcji, jak również integracja i instalacja w zakładzie muszą zatem opierać się na dyrektywie maszynowej i normach europejskich. Dyrektywa maszynowa została transponowana do prawa krajowego w krajach członkowskich UE i dlatego jest wiążąca dla każdego producenta. Dokładne wymagania dotyczące łączników takich jak łączniki upoważniające określone są w EN 60947 Część 5-1 (Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze; Elektromechaniczne aparaty sterownicze). Tylko wtedy, gdy wszystkie te wymagania są spełnione lub nawet przekroczone (żywotność i ergonomia), mogą być one stosowane. Nasze wyłączniki zezwalające spełniają wszystkie istotne normy dla rozdzielnic bezpieczeństwa, a w niektórych przypadkach nawet je przekraczają. W ten sposób pomagamy Państwu w spełnieniu wymogów bezpieczeństwa podczas projektowania maszyn.

Normy europejskie

EN 60 204Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen
EN 775/ EN ISO 10218Industrieroboter; Sicherheit (ISO 10218:1992, modifiziert)
VDI 2853Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau, Ausrüstung und Betrieb von Industrierobotern (zurückgezogen)
VDI 2854Sicherheitstechnische Anforderungen an automatisierte Fertigungssysteme

Normy amerykańskie

ANSI B11-TR3-2000Risk Assessment and Risk Reduction - A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools
NFPA 79 (2002)Electrical Standard for Industrial Machinery
OSHA 29 CFR 1910 / Subpart O / Subpart P / Subpart SMachinery and Machine Guarding Hand and Portable Power Tools and Other Hand

Dopuszczenia i normy dotyczące przełączników zezwalających w szczegółach

Ręczna obsługa specjalna

Jeśli po dokonaniu regulacji lub konserwacji systemu ma zostać przeprowadzona kontrola działania, odpowiedni jest tryb sterowania ręcznego. Przejście z trybu automatycznego do ręcznego może być wywołane np. przez wyjęcie wyłącznika uruchamiającego z uchwytu ściennego.Oferujemy ten uchwyt ścienny do serii ZB1 i ZB2 jako wyposażenie dodatkowe.

Za pomocą opcjonalnych przycisków sterujących lub funkcyjnych zintegrowanych w przełączniku zezwolenia operator może sterować systemem w trybie ręcznym w strefie zagrożenia.

3-stopniowa sekwencja funkcji z otwieraczem dodatnim

W większości łączników zezwalających stosuje się styki z wymuszonym rozwarciem, co opisuje specjalnie zaprojektowane elementy łączeniowe, które zapewniają zawsze bezpieczne rozdzielenie styków. Ma to zastosowanie nawet w przypadku spawania styków. Nawet wtedy połączenie jest oddzielone siłą uruchamiania.

Jak widać na powyższym rysunku, funkcja włączająca może być osiągnięta tylko w etapie 2. Osiąga się to poprzez zamknięcie normalnie otwartych styków za pomocą ręcznej siły uruchamiania operatora. Jeżeli operator puści przycisk w reakcji napadowej, z zatrzaśnięciem się przełącznika z etapu 2 (włączony) z powrotem do etapu 1 (wyłączony), styki normalnie otwarte otworzą się ponownie.

Do tej pory, nawiasem mówiąc, dwu- i trzystopniowe wyłączniki zezwalające mają również podobną funkcję. Różnica staje się wyraźna, gdy operator naciska zbyt mocno, np. w przypadku napadu lub porażenia prądem. Jeżeli do ręcznej obsługi specjalnej w strefie zagrożenia używany jest 2-stopniowy wyłącznik bezpieczeństwa, należy użyć dodatkowych elementów obsługowych, aby w razie niebezpieczeństwa osoba mogła aktywować pobliskie urządzenie do zatrzymywania awaryjnego (VDI 2853).

Jeżeli w przypadku 3-stopniowego przełącznika zezwolenia punkt nacisku (stopień 2) zostanie przekroczony (do stopnia 3) w przypadku paniki, różnica staje się wyraźna. W tym przypadku resetowane są nie tylko styki normalnie otwarte (S), ale również bezpieczne styki z wymuszonym napędem (Ö ). Ponadto przy szybkim przejściu z poziomu 3 (Wył.) do poziomu 1 (Wył.) zapewnione jest, że funkcja włączania w punkcie ciśnieniowym na poziomie 2 (Wł.) nie zostanie aktywowana. Wynika to z faktu, że zgoda może być udzielona tylko wtedy, gdy kontakt z osobą nawiązującą kontakt i kontakt z osobą nawiązującą kontakt z osobą nawiązującą kontakt jest jednocześnie zamknięty. Jest to możliwe tylko przy pracy z etapem 1 do 2. W odwrotnym przypadku, z etapu 3 do 1, etap 2 zostaje pominięty, co zapobiega niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu. Jeśli napęd ustawczy osiągnął stopień 1, można ponownie uruchomić sekwencję funkcji.

Niektóre wyłączniki zezwalające mogą być również wyposażone w opcjonalny wyłącznik awaryjny.

Ergonomia naszych przełączników wspomagających

Dużą zaletą naszych wyłączników wspomagających jest ich wyważona obsługa, nawet w dłuższym okresie czasu (np. przy obserwacji procesów produkcyjnych). Niewielka waga, ergonomiczna konstrukcja obudowy oraz lekki, stabilny punkt docisku i styki o niskim zużyciu gwarantują długą żywotność i bezpieczną pracę w każdej sytuacji. Możliwość operowania kilkoma palcami zamiast tylko kciukiem utrzymuje siłę uruchamiania przez dłuższy okres czasu.

B-COMMAND WSPARCIE

Masz pytania?

Z naszym wsparciem można skontaktować się za pomocą czatu i formularza kontaktowego i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

WYSŁAĆ NAM WIADOMOŚĆ

DANE KONTAKTOWE

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Germany

+49 40 53 80 92 50
+49 40 53 80 92 86

Śledź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych i otrzymuj informacje o nowych produktach.