Przełącznik zezwalający na instalację i przełącznik zezwalający w uchwycie, 3-stopniowy

 • 1 Styk główny
 • Małe, kompaktowe wymiary
 • bez gumowej nasadki
 • 2 styki robocze
 • 0-2 Styki pomocnicze
 • Żółty, czarny, szary
 • 2 styki robocze
 • Ø 16 mm wymiar montażowy
 • Żółty, czarny, szary
 • 2 styki robocze
 • Ø 16 mm wymiar montażowy
 • Żółty, czarny, szary
 • 2 Styki główne
 • 2 zestyki pomocnicze
 • Żółty, czarny, szary
 • 2 styki robocze
 • Stopień ochrony IP 66
 • Opcjonalny przycisk zatrzymania awaryjnego
 • 2 styki robocze
 • Stopień ochrony IP 66
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego, przycisk, przełącznik kluczykowy

Działanie 3-stopniowe Wyłącznik zezwalający (IEC 60947-5-8)

Działanie naszych przycisków zgody jest 3-stopniowe lub oparte na 3 pozycjach. Styki robocze są uruchamiane w położeniu środkowym. W tym celu wprowadziliśmy do projektu wyraźnie wyczuwalny punkt nacisku. W przypadku paniki / zranienia operator może mocno ścisnąć uchwyt (3. stopień) lub zwolnić go (1. stopień). W obu przypadkach styki robocze zostałyby wyłączone, a system zatrzymany. Dlatego też drugi stopień musi być aktywnie uruchamiany i utrzymywany. Stosuje się je głównie podczas ustawiania lub konserwacji maszyn lub robotów w strefach niebezpiecznych.

3-stopniowa obsługa zapewniająca bezpieczną konserwację maszyn

Zawsze mogą zaistnieć powody wyłączenia urządzenia ochronnego w strefie zagrożenia maszyn i urządzeń przemysłowych, np. w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy. Innymi słowy, zawsze wtedy, gdy personel obsługi musi pracować bezpośrednio w tych niebezpiecznych strefach w celu wykonania prac związanych z programowaniem, testowaniem lub serwisowaniem. Rozróżnia się tu także – najczęściej automatyczną – pracę normalną i ręczną pracę specjalną. W większości nowoczesnych zakładów przemysłowych “normalne” działanie oznacza zatem funkcje automatyczne, np. w robotach. W tym momencie zaczynają działać operacyjne środki ochronne. Powodują one zatrzymanie maszyny w przypadku wejścia osoby do strefy zagrożenia lub otwarcia drzwi bezpieczeństwa.

Ale jeśli chodzi o..:

 • Nowa instalacja
 • Konwersja procesu
 • Rozwiązywanie problemów
 • Obsługa techniczna
 • Programowanie

…to należy zdjąć normalne osłony i sterować maszyną w trybie ręcznym. W celu ochrony osób i systemów przed uszkodzeniem stosuje się tzw. wyłączniki zezwalające. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku dezaktywacji urządzeń zabezpieczających podczas normalnej pracy należy podjąć dodatkowe środki, aby zagwarantować ochronę osób również podczas pracy specjalnej. Należą do nich przede wszystkim 3-stopniowe przełączniki zezwalające.

Ich stosowanie jest zalecane w Załączniku 1 do Dyrektywy Maszynowej, gdy tylko osłona zostanie zdjęta w tych trybach pracy. Zgodnie z wytycznymi w tym przypadku należy zastosować urządzenie zamykane na klucz, które umożliwia działanie maszyny tylko poprzez drugie, odrębne działanie. Dlatego jeżeli operator znajdujący się w strefie niebezpiecznej może poruszyć maszynę, należy również potwierdzić obecność przełącznika zezwalającego w postaci ręcznie obsługiwanego urządzenia sterującego. Każda osoba pracująca w strefie zagrożenia musi mieć przy sobie to urządzenie umożliwiające.

Jak działają 3-stopniowe przełączniki zezwalające

Głównym zadaniem wyłączników zezwalających jest zapobieganie obrażeniom ciała i szkodom materialnym w przypadku niekontrolowanych lub nieprzewidywalnych ruchów maszyny. W panice ludzie reagują albo przez mocne naciśnięcie przycisku, albo przez jego całkowite zwolnienie: w obu przypadkach urządzenie jest niezawodnie wyłączane.

Działanie naszych przycisków zgody jest 3-stopniowe lub oparte na 3 pozycjach. Tak zwana funkcja OFF-ON-OFF – czyli 3-stopniowa konstrukcja – jest regulowana przez normy międzynarodowe.

 • Etap 1: przycisk nie został jeszcze naciśnięty. Maszyna jest wyłączona (Off) lub pracuje z aktywnymi funkcjami bezpieczeństwa normalnej pracy
 • Etap 2: środkowe położenie przełącznika zezwalającego. W tym przypadku maszyna pracuje, a urządzenia zabezpieczające, takie jak drzwi, są wyłączone, aby można było przeprowadzić prace konserwacyjne lub wprowadzić nowe ustawienia (On).
 • Krok 3: Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty zbyt mocno lub wciśnięty do oporu, urządzenie zostanie zatrzymane (wyłączone). W ten sposób wyłącznik zezwalający chroni operatora i osoby znajdujące się w strefie zagrożenia w przypadku nadmiernej reakcji w sytuacji zagrożenia.

Styki robocze są uruchamiane w położeniu środkowym. W tym celu wprowadziliśmy do projektu wyraźnie wyczuwalny punkt nacisku. W przypadku paniki / zranienia operator może mocno ścisnąć uchwyt(3. stopień) lub zwolnić go (1. stopień). W obu przypadkach nastąpi dezaktywacja styków roboczych, a tym samym zatrzymanie systemu. Dlatego też drugi stopień musi być aktywnie uruchamiany i utrzymywany. Tylko wtedy możliwa jest ręczna, specjalna obsługa instalacji przemysłowej, podczas gdy normalne urządzenia ochronne są wyłączane na czas konserwacji, programowania lub zmiany procesu. Dlatego wyłącznik zezwalający stosuje się głównie podczas konfigurowania lub konserwacji maszyn lub robotów w strefach niebezpiecznych.

Trzystopniowa zasada działania opiera się zatem na ergonomicznym założeniu, zgodnie z którym operator w przerażającej sytuacji, takiej jak porażenie prądem, a nawet w przypadku ataku serca, albo ścisnąłby aparat zbyt mocno, albo puściłby go gwałtownie.

Innym wymogiem bezpieczeństwa w przypadku przełącznika zezwalającego jest to, aby styki nie były zamknięte w stopniu 2 podczas resetowania ze stopnia 3 do 1 , tak aby nie doszło do chwilowego uruchomienia maszyny.

Trzystopniowe przełączniki zezwalające firmy B-COMMAND charakteryzują się następującymi zaletami:

 • Wzorowa ergonomia
 • Niewielki ciężar
 • Lekki, stabilny punkt nacisku
 • 2 obwody robocze (redundancja)
 • Styki pomocnicze dla funkcji monitora
 • Trudne do manipulowania
 • Siła nacisku od pozycji 2 (włączona) do pozycji 3 (wyłączona – w przypadku zbyt mocnego ściśnięcia) dla nacisku centrycznego i mimośrodowego identyczna

Większość wyłączników umożliwiających ma redundantne styki przełączające i redundantne elementy wykonawcze. Odchylenie stanu przełączenia obu styków można rozpoznać jako usterkę za pomocą odpowiedniego obwodu i wyłączyć maszynę z eksploatacji, mimo ewentualnie uszkodzonych styków. Dla optymalnego komfortu obsługi siła nacisku z pozycji 2 do 3 jest absolutnie identyczna zarówno dla nacisku centrycznego, jak i mimośrodowego: nawet przełączanie jednym palcem po stronie zewnętrznej jest niezawodnie możliwe. Ponadto niezbędna siła operacyjna zmienia się tylko nieznacznie nawet po 10 000 uruchomień.

 

Jakość i niezawodność produkcji są zgodne z normą IEC 60947-5-8

Chociaż przepisy międzynarodowe wymagały stosowania trzystopniowych wyłączników umożliwiających, nie określono nic na temat siły działania i trwałości wyłączników. Oba te elementy mają jednak kluczowe znaczenie dla ergonomii. Wszystkie wyłączniki zezwalające B-COMMAND zostały zaprojektowane i przetestowane ze szczególnym uwzględnieniem długiej żywotności i maksymalnego bezpieczeństwa.

Specjalne wymagania dyrektywy IEC 60947-5-8 stanowiły podstawę do stworzenia tej gamy produktów. Wszystkie łączniki zezwolenia zostały przetestowane i certyfikowane zgodnie ze specyfikacją IEC 60947-5-8.

Tak więc przyciski zgody umożliwiają:

 • Bezpieczna praca w strefie zagrożenia
 • Monitorowanie procesów z otwartymi lub wyłączonymi oddzielającymi urządzeniami ochronnymi (np. drzwiami bezpieczeństwa). Jest to ważne np. w przypadku zmian w procesach lub nowych instalacji
 • Ochrona operatora i osób pracujących w obszarze niebezpiecznym przed nadmiernymi reakcjami w układzie sterowania maszyny.
 • Wygodna obsługa dzięki ergonomicznie ukształtowanej obudowie

Normy i dopuszczenia dla wyłączników zezwalających

Wyłączniki zezwalające, które są zintegrowane z obwodami bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym, pełnią funkcję ochronną dla osób i zakładów. Projekt funkcji, jak również integracja i instalacja w trakcie eksploatacji, muszą zatem opierać się na Dyrektywie maszynowej i normach europejskich. Dyrektywa maszynowa została transponowana do prawa krajowego w krajach członkowskich UE i dlatego jest wiążąca dla każdego producenta. Szczegółowe wymagania dotyczące łączników, takich jak łącznik zezwolenia, są określone w EN 60947 Część 5-1 (Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektromechaniczne aparaty sterownicze). Dopiero gdy wszystkie te wymagania zostaną spełnione lub przekroczone (okres użytkowania i ergonomia), można je stosować. Nasze wyłączniki umożliwiające spełniają wszystkie odpowiednie normy dotyczące aparatury łączeniowej bezpieczeństwa, a w niektórych przypadkach nawet je przewyższają. nawet. W ten sposób pomagamy naszym klientom zachować zgodność ze specyfikacjami bezpieczeństwa podczas projektowania maszyn.

Normy europejskie

EN 60 204Safety of machinery - Electrical equipment of machines
EN 775/ EN ISO 10218Industrial robots; Safety (ISO 10218:1992, modified)
VDI 2853Safety requirements for construction, equipment and operation of industrial robots (withdrawn)
VDI 2854Safety requirements for automated manufacturing systems

Normy amerykańskie

ANSI B11-TR3-2000Risk Assessment and Risk Reduction - A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools
NFPA 79 (2002)Electrical Standard for Industrial Machinery
OSHA 29 CFR 1910 / Subpart O / Subpart P / Subpart SMachinery and Machine Guarding Hand and Portable Power Tools and Other Hand

Ręczna obsługa specjalna

Jeżeli po przeprowadzeniu regulacji lub konserwacji należy przeprowadzić kontrolę działania urządzenia, dobrym wyborem jest tryb sterowania ręcznego. Przejście z trybu automatycznego do trybu ręcznego systemu może nastąpić na przykład po zdjęciu przełącznika aktywującego z uchwytu ściennego. Ten wspornik ścienny dla serii
ZB1
oraz
ZB2
są oferowane jako akcesoria.

Za pomocą opcjonalnych przycisków sterujących lub funkcyjnych wbudowanych w przełącznik zezwalający operator może sterować systemem w trybie ręcznym w strefie zagrożenia.

3-stopniowy ciąg funkcji z dodatnim otwieraczem

W większości wyłączników umożliwiających stosuje się styki z wymuszoną przerwą, co oznacza specjalnie zaprojektowane elementy przełączające, które zapewniają, że styki przełączające są zawsze bezpiecznie odseparowane. Dotyczy to również sytuacji, gdy styki powinny być spawane. Nawet wtedy połączenie jest rozłączane przez siłę nacisku.

Jak widać na powyższym rysunku, funkcja zgody może być realizowana tylko na poziomie 2. Osiąga się to przez zamknięcie styków normalnie otwartych za pomocą siły ręcznego uruchamiania przez operatora. Jeśli operator zwolni przycisk w reakcji na panikę, a przełącznik przeskoczy z poziomu 2 (włączony) z powrotem do poziomu 1 ( wyłączony ), styki normalnie otwarte ponownie się rozwierają.

Do tego punktu, nawiasem mówiąc, dwustopniowe i trzystopniowe przełączniki zezwalające są również podobne w swojej funkcji. Strona Różnica staje się widoczna, gdy operator naciska zbyt mocno, np. w przypadku napadu drgawek lub porażenia prądem. Jeżeli dwustopniowy przełącznik zezwalający jest używany do ręcznej obsługi specjalnej w strefie niebezpiecznej, należy zapewnić, za pomocą dalszych elementów obsługi, że osoby znajdujące się w sytuacji awaryjnej są w stanie wykonać Aktywuj pobliskieurządzenie do zatrzymywania awaryjnego (VDI 2853).

Jeżeli w przypadku paniki punkt ciśnienia (poziom 2) trójstopniowego wyłącznika umożliwiającego zostanie przekroczony (do poziomu 3), różnica staje się wyraźna. W tym przypadku resetowane są nie tylko styki normalnie otwarte (S), ale także otwierane są styki bezpieczne z wymuszonym rozwarciem (Ö ). Ponadto podczas szybkiego resetowania z poziomu 3 (Wył.) do poziomu 1 (Wył.) należy dopilnować, aby nie została aktywowana funkcja aktywacji w punkcie pomiaru ciśnienia na poziomie 2 (Wł.) . Dzieje się tak dlatego, że zgodę można wyrazić tylko wtedy, gdy styk make i styk positive break są zamknięte w tym samym czasie. Jest to możliwe tylko podczas przechodzenia z etapu 1 do etapu 2. Podczas przechodzenia w drugą stronę, z poziomu 3 na poziom 1, poziom 2 jest pomijany, co zapobiega niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu. Jeśli centrala osiągnie poziom 1, można ponownie uruchomić sekwencję funkcji.

Niektóre wyłączniki zezwalające mogą być również wyposażone w opcjonalny wyłącznik awaryjny.

Ergonomia naszych wyłączników umożliwiających

Wielką zaletą naszych wyłączników umożliwiających jest ich zrównoważona obsługa, nawet w dłuższych okresach czasu (np. podczas obserwacji procesów produkcyjnych) . Niewielka masa, ergonomiczna konstrukcja obudowy oraz lekki, stabilny punkt nacisku i styki o niskim zużyciu zapewniają długą żywotność i bezpieczną pracę w każdej sytuacji. Możliwość użycia kilku palców zamiast tylko kciuka pozwala utrzymać siłę operacyjną przez dłuższy czas.

Nasze przełączniki zgody w skrócie

Łącznik ZA1

Wyłącznik zgody - moduł sterujący zgody - wyłącznik zgody - instalacja - wyłącznik zgody-ZA1
 • 3 poziomy (WYŁ – WŁ – WYŁ)
 • Idealny jako przełącznik zezwalający w urządzeniach wejściowych
 • 1 styk normalnie otwarty (NO)
 • Mały rozmiar
 • Wymuszone otwieranie (poziom 2 – poziom 3)
 • Styki nie zamykają się po zresetowaniu (poziom 3 – poziom 1)

Łącznik ZA2

Zustimmungsschalter Kategorie 4 - Betätigungskraft Position 2 (Ein) zu 3 (Aus) für zentrischen & exzentrischen Druck identisch. Mit einem Finger bedienbar. Redundante Arbeitskontakte.
 • 3 poziomy (WYŁ – WŁ – WYŁ)
 • Idealny jako przełącznik zezwalający w urządzeniach wejściowych
 • 2 zestyki robocze (zestyk przełączny)
 • Dodatnie otwarcie styków pomocniczych (poziom 2 – poziom 3)
 • Styki nie zamykają się po zresetowaniu (poziom 3 – poziom 1)
 • Konfiguracja zestyków nadmiarowych spełnia wymogi kategorii bezpieczeństwa 4
 • Styki pomocnicze dla funkcji monitora
 • Z gumową osłoną IP65

Wyłącznik ZA3 / ZA5

Wyłącznik zgody - moduł sterujący zgody - wyłącznik zgody - instalacja - wyłącznik zgody-ZA3-ZA5
 • Wymiar instalacyjny Ø 16 mm
 • 3 poziomy (WYŁ – WŁ – WYŁ)
 • Idealny jako przełącznik zezwalający w urządzeniach wejściowych
 • 2 zestyki robocze (zestyk przełączny)
 • Styki nie zamykają się po zresetowaniu (poziom 3 – poziom 1)
 • Konfiguracja zestyków nadmiarowych spełnia wymogi kategorii bezpieczeństwa 4
 • Z gumową osłoną IP65

Łącznik ZA6

Zustimmtaster-Zustimm-Bedieneinheit-Zustimmungstaster-Einbau-Zustimmschalter-ZA6
 • 3 poziomy (WYŁ – WŁ – WYŁ)
 • Ergonomiczna konstrukcja
 • 2 styki robocze
 • Styki nie zamykają się po zresetowaniu (poziom 3 do poziomu 1)
 • Konfiguracja zestyków nadmiarowych spełnia wymogi kategorii bezpieczeństwa 4
 • Stopień ochrony IP65

Zezwolenie na pracę wyłącznika ZB2

Przycisk zgody - uchwyt akceptujący-ZB2-B-COMMAND
 • 3 poziomy (WYŁ – WŁ – WYŁ)
 • ergonomiczna konstrukcja
 • 2 styki robocze –
 • Styki nie zamykają się po zresetowaniu (poziom 3 – poziom 1)
 • Konfiguracja zestyków nadmiarowych spełnia wymogi kategorii bezpieczeństwa 4
 • Stopień ochrony do IP67
 • Opcjonalna lampa sygnalizacyjna
 • Opcjonalny przełącznik przyciskowy lub kluczowy
 • Opcjonalny grzybkowy przycisk zatrzymania awaryjnego
 • Połączenia lutowane
B-COMMAND WSPARCIE

Masz pytania?

Nasi pracownicy są dostępni za pośrednictwem czatu oraz formularza kontaktowego i z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania.

WYŚLIJ NAM SWOJĄ WIADOMOŚĆ

DANE KONTAKTOWE

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Niemcy

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Śledź nas na naszych kanałach social media i bądź informowany o nowych produktach.