Aktiveringskontakt til installation og aktiveringskontakt i håndtaget, 3-trins

 • 1 Hovedkontakt
 • Små, kompakte dimensioner
 • uden gummihætte
 • 2 arbejdskontakter
 • 0-2 Hjælpekontakter
 • Gul, sort, grå
 • 2 Arbejdsafbryder
 • Ø 16mm monteringsmål
 • Gul, sort, grå
 • 2 Arbejdsafbryder
 • Ø 16mm monteringsmål
 • Gul, sort, grå
 • 2 Hovedkontakter
 • 2 hjælpekontakter
 • Gul, sort, grå
 • 2 Arbeitsschalter
 • Beskyttelsesklasse IP 66
 • Nødstopknap valgfri
 • 2 Arbejdsafbryder
 • Beskyttelsesklasse IP 66
 • Nødstopknap, trykknap, nøglekontakt

3-trins drift Aktiveringsafbryder (IEC 60947-5-8)

Vores samtykkeknapper fungerer i 3 faser eller er baseret på 3 positioner. Arbejdskontakterne er aktiveret i midterpositionen. Til dette formål har vi implementeret et tydeligt synligt trykpunkt i designet. I tilfælde af en panikhandling/skade skal operatøren enten trykke hårdt (3. trin) eller slippe håndtaget (1. trin). Begge gange vil de fungerende kontakter blive deaktiveret, og dermed vil systemet blive stoppet. Det andet trin skal derfor aktiveres og holdes aktivt. Anvendelsen er primært ved opsætning eller vedligeholdelse af maskiner eller robotter inden for farlige områder.

3-trins drift til sikker vedligeholdelse af maskiner

Der kan altid være grunde til at deaktivere beskyttelsesanordningen i farezonen på maskiner og industrianlæg, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Med andre ord, når driftspersonalet skal arbejde direkte i disse farlige områder for at udføre programmerings-, test- eller servicearbejde. Her skelnes der også mellem – for det meste automatisk – normal drift og manuel særdrift. I de fleste moderne industrianlæg er “normal” drift således ensbetydende med automatiske funktioner, f.eks. i robotter. Det er her, de operationelle beskyttelsesforanstaltninger træder i kraft. De får maskinen til at stoppe, hvis en person kommer ind i farezonen, eller hvis sikkerhedsdøren åbnes.

Men hvis det kommer til den….:

 • Ny installation
 • Procesomdannelse
 • Fejlfinding
 • Vedligeholdelse
 • Programmering

…skal de normale beskyttelsesanordninger fjernes, og maskinen skal styres i manuel tilstand. For at beskytte personer og systemer mod skader anvendes de såkaldte aktiveringsafbrydere. Dette skyldes, at hvis beskyttelsesanordningerne ved normal drift er deaktiveret, skal der træffes yderligere foranstaltninger for at kunne garantere personbeskyttelse også ved særlig drift. Hertil hører først og fremmest de 3-trins aktiveringsafbrydere.

Deres anvendelse er foreskrevet i maskindirektiverne, bilag 1, så snart afskærmningen er fjernet i disse driftsformer. Ifølge retningslinjerne skal der her anvendes en låsbar anordning, som kun aktiverer maskinens funktion gennem en anden, separat handling. Hvis en operatør i farezonen kan flytte maskinen, skal aktiveringsafbryderen i form af en manuelt betjent betjeningsanordning derfor også bekræftes. Enhver person, der arbejder i farezonen, skal have denne aktiveringsanordning på sig.

Sådan fungerer 3-trins aktiveringsafbrydere

Aktiveringsafbrydernes hovedopgave er at forhindre person- og materielskader i tilfælde af ukontrollerede eller uforudsigelige maskinbevægelser. I panik reagerer folk enten ved at trykke hårdt på knappen eller ved at slippe den helt: begge dele slukker maskinen pålideligt.

Vores samtykkeknapper fungerer i 3 faser eller er baseret på 3 positioner. Den såkaldte OFF-ON-OFF-funktion – dvs. det 3-trins design – er reguleret af internationale standarder.

 • Trin 1: der er endnu ikke blevet trykket på knappen. Maskinen er enten deaktiveret (Off) eller kører med aktiverede sikkerhedsfunktioner i normal drift
 • Trin 2: den midterste position af aktiveringskontakten. I dette tilfælde kører maskinen, mens de afskærmende beskyttelsesanordninger, f.eks. døre, er deaktiveret for at kunne udføre vedligeholdelsesarbejde eller foretage nye indstillinger (On).
 • Trin 3: Hvis der trykkes for hårdt på knappen eller trykkes igennem, standses maskinen (Off). På denne måde beskytter aktiveringsafbryderen operatøren og de personer, der befinder sig i farezonen, i tilfælde af en overreaktion i en skræksituation

Arbejdskontakterne er aktiveret i midterpositionen. Til dette formål har vi implementeret et tydeligt synligt trykpunkt i designet. I tilfælde af en panikhandling/skade skal operatøren enten trykke hårdt (3. trin) eller slippe håndtaget (1. trin). Begge gange vil de fungerende kontakter blive deaktiveret, og dermed vil systemet blive stoppet. Det andet trin skal derfor aktiveres og holdes aktivt. Kun på denne måde er det muligt at foretage manuel særdrift af industrianlægget, mens de normale beskyttelsesanordninger er deaktiveret under vedligeholdelse, programmering eller procesomlægning. En aktiveringsafbryder anvendes derfor primært ved opsætning eller vedligeholdelse af maskiner eller robotter i farlige områder.

Det 3-trins funktionsprincip er derfor baseret på det ergonomiske synspunkt, at en operatør enten ville klemme for hårdt eller slippe brat i en skræmmende situation som f.eks. et elektrisk stød eller endog i tilfælde af et hjerteanfald.

Et andet sikkerhedskrav til en aktiveringsafbryder er, at kontakterne ikke er lukkede i trin 2, når der nulstilles fra trin 3 til 1, således at maskinen ikke aktiveres i kort tid.

De 3-trins aktiveringsafbrydere fra B-COMMAND er kendetegnet ved følgende fordele:

 • Eksemplarisk ergonomi
 • Lav vægt
 • Let, stabilt trykpunkt
 • 2 arbejdskredsløb (redundans)
 • Hjælpekontakter til overvågningsfunktioner
 • Svært at manipulere
 • Betjeningskraft fra position 2 (tændt) til position 3 (slukket – hvis der trykkes for hårdt) for centrisk og excentrisk tryk identisk

De fleste af de aktiveringsafbrydere har redundante koblingskontakter og redundante aktuatorer. Afvigelser i begge kontakters koblingstilstande kan ved hjælp af et passende kredsløb genkendes som en fejl, og maskinen kan sættes ud af drift på trods af eventuelt beskadigede kontakter. For optimal betjeningskomfort er betjeningskraften fra position 2 til 3 absolut identisk for både centrisk og excentrisk tryk: Selv skift med kun én finger i den ydre ende er pålideligt muligt. Desuden ændrer den nødvendige driftskraft sig kun marginalt, selv efter den 10.000. aktivering.

 

Produktionskvalitet og pålidelighed er i overensstemmelse med IEC 60947-5-8

Selv om de internationale bestemmelser krævede, at der skulle anvendes 3-trins aktiveringsafbrydere, var der intet specificeret med hensyn til driftskraften og afbrydernes levetid. Men begge dele er af afgørende, ergonomisk betydning. Alle B-COMMAND-aktiveringsafbrydere er designet og testet med særlig vægt på lang levetid og maksimal sikkerhed.

De særlige krav i IEC 60947-5-8-direktivet dannede grundlaget for produktserien. Alle aktiveringsafbrydere er blevet testet og certificeret i henhold til specifikationerne i IEC 60947-5-8.

vores samtykkeknapper aktiverer:

 • Arbejde sikkert i farezonen
 • Overvågning af processer med den afskærmende beskyttelsesanordning (f.eks. sikkerhedsdøre) åben eller deaktiveret. Dette er vigtigt, f.eks. i tilfælde af procesændringer eller nye installationer.
 • Beskyttelse af operatøren og personer, der arbejder i det farlige område, mod overreaktioner i maskinstyringen.
 • Komfortabel betjening takket være det ergonomisk formede hus

Standarder og godkendelser for aktiveringsafbrydere

Aktiveringsafbrydere, der er integreret i sikkerhedskredsløb i et industrianlæg, har en person- og anlægsbeskyttende funktion. Derfor skal udformningen af funktionen samt integrationen og installationen i drift være baseret på maskindirektivet og de europæiske standarder. Maskindirektivet er blevet omsat til national lovgivning i EU’s medlemsstater og er således bindende for alle producenter. Præcise krav til afbrydere som f.eks. aktiveringsafbryderen er defineret i EN 60947, del 5-1 (Lavspændingskoblingsudstyr – Del 5-1: Styrekredsløbsanordninger og koblingselementer; Elektromekaniske styrekredsløbsanordninger). Først når alle disse krav er opfyldt eller overskredet (levetid og ergonomi), kan de anvendes. Vores aktiveringsafbrydere opfylder alle relevante standarder for sikkerhedsafbrydere og overgår dem i nogle tilfælde. lige. På denne måde hjælper vi dig med at overholde sikkerhedsspecifikationerne, når du konstruerer dine maskiner.

Europæiske standarder

EN 60 204Safety of machinery - Electrical equipment of machines
EN 775/ EN ISO 10218Industrial robots; Safety (ISO 10218:1992, modified)
VDI 2853Safety requirements for construction, equipment and operation of industrial robots (withdrawn)
VDI 2854Safety requirements for automated manufacturing systems

Amerikanske standarder

ANSI B11-TR3-2000Risk Assessment and Risk Reduction - A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools
NFPA 79 (2002)Electrical Standard for Industrial Machinery
OSHA 29 CFR 1910 / Subpart O / Subpart P / Subpart SMachinery and Machine Guarding Hand and Portable Power Tools and Other Hand

Den manuelle specialoperation

Hvis der skal foretages en funktionskontrol af enheden efter en justering eller vedligeholdelse, er den manuelle kontrolfunktion et godt valg. Systemets overgang fra automatisk tilstand til manuel tilstand kan f.eks. udløses ved at fjerne aktiveringskontakten fra vægbeslaget. Vi tilbyder dette vægbeslag til ZB1– og ZB2-serien som tilbehør.

Ved hjælp af de valgfrie kontrol- eller funktionsknapper, der er integreret i aktiveringsafbryderen, kan operatøren styre systemet i manuel tilstand i farezonen.

Den 3-trins funktionssekvens med positiv opener

I de fleste aktiveringsafbrydere anvendes der positive afbryderkontakter, som beskriver specielt konstruerede koblingselementer, der sikrer, at koblingskontakterne altid er sikkert adskilt. Dette gælder også, hvis kontakterne skal svejses. Selv da bliver forbindelsen afbrudt af aktiveringskraften.

Som det fremgår af ovenstående figur, kan samtykkefunktionen kun opnås på niveau 2. Dette opnås ved at lukke de normalt åbne kontakter ved hjælp af operatørens manuelle aktiveringskraft. Hvis operatøren slipper knappen i en panikreaktion, hvorved kontakten springer fra niveau 2 (tændt) tilbage til niveau 1 (slukket), åbnes NO-kontakterne igen.

Indtil dette punkt er 2-trins og 3-trins aktiveringsafbryderne i øvrigt også ens i deres funktion. Forskellen bliver tydelig, når operatøren trykker for hårdt, f.eks. i tilfælde af et krampeanfald eller elektrisk stød. Hvis der anvendes en 2-trins aktiveringsafbryder til manuel særbetjening i det eksplosionsfarlige område, skal det ved hjælp af yderligere betjeningselementer sikres, at de personer, der befinder sig i nødsituationer, er i stand til at udføre en Aktiver nærliggende nødstopanordning (VDI 2853).

Hvis trykpunktet (niveau 2) i en 3-trins aktiveringsafbryder overtrykkes (til niveau 3) i tilfælde af panik, bliver forskellen tydelig. Her nulstilles ikke kun de normalt åbne kontakter (S), men også de sikre positive afbryderkontakter (Ö ) åbnes. Desuden sikres det, at aktiveringsfunktionen ikke aktiveres ved trykpunktet på niveau 2 (tændt), når der hurtigt nulstilles fra niveau 3 (slukket) til niveau 1 (slukket). Dette skyldes, at der kun kan gives samtykke, hvis kontakten til at skabe kontakt og den positive afbryderkontakt lukkes på samme tid. Dette er kun muligt, når der køres fra trin 1 til trin 2. Når du går den anden vej, fra trin 3 til trin 1, springes trin 2 over, hvilket forhindrer en utilsigtet genstart. Hvis kontrolenheden har nået trin 1, kan funktionssekvensen genstartes.

Nogle aktiveringsafbrydere kan også udstyres med en valgfri nødstopafbryder.

Ergonomi af vores aktiveringsafbrydere

Den store fordel ved vores aktiveringsafbrydere er deres afbalancerede håndtering, selv i længere perioder (f.eks. ved overvågning af produktionsprocesser).Lav vægt, ergonomisk husdesign og et let, stabilt trykpunkt og kontakter med lavt slid sikrer en lang levetid og sikker drift i alle situationer. Muligheden for at bruge flere fingre i stedet for kun tommelfingeren gør det muligt at opretholde betjeningskraften over en længere periode.

Vores samtykkekontakter i et overblik

Aktivering af kontakt ZA1

Samtykkelseskontakt - Samtykkelseskontrolenhed - Samtykkelseskontakt - Installation - Samtykkelseskontakt - ZA1
 • 3 niveauer (OFF – ON – OFF)
 • Ideel som aktiveringskontakt på indgangsenheder
 • 1 normalt åben kontakt (NO)
 • Lille størrelse
 • Tvungen åbning (niveau 2 – niveau 3)
 • Kontakterne lukker ikke ved nulstilling (niveau 3 – niveau 1)

Einschalten des Leistungsschalters ZA2

Zustimmungsschalter Kategorie 4 - Betätigungskraft Position 2 (Ein) zu 3 (Aus) für zentrischen & exzentrischen Druck identisch. Mit einem Finger bedienbar. Redundante Arbeitskontakte.
 • 3 niveauer (OFF – ON – OFF)
 • Ideel som aktiveringskontakt på indgangsenheder
 • 2 arbejdskontakter (omskifterkontakt)
 • Positiv åbning af hjælpekontakterne (niveau 2 – niveau 3)
 • Kontakterne lukker ikke ved nulstilling (niveau 3 – niveau 1)
 • Konfigurationen med redundante kontakter opfylder sikkerhedskategori 4
 • Hjælpekontakter til overvågningsfunktioner
 • Med gummikappe IP65

Aktivering af afbryder ZA3 / ZA5

Samtykkelseskontakt - Samtykkelseskontrolenhed - Samtykkelseskontakt - Installation - Samtykkelseskontakt-ZA3-ZA5
 • Monteringsmål Ø 16 mm
 • 3 niveauer (OFF – ON – OFF)
 • Ideel som aktiveringskontakt på indgangsenheder
 • 2 arbejdskontakter (omskifterkontakt)
 • Kontakterne lukker ikke ved nulstilling (niveau 3 – niveau 1)
 • Konfigurationen med redundante kontakter opfylder sikkerhedskategori 4
 • Med gummikappe IP65

Aktivering af afbryder ZA6

Zustimmtaster zum Einbau, Gumikappe gelb, schwarz, grau (silikonfrei) - Schutzart frontseitig IP5Zustimmtaster zum Einbau, Gumikappe gelb, schwarz, grau (silikonfrei) - Schutzart frontseitig IP65 - redundante Arbeitskontakte erfüllen Sicherheitskategorie 4 - 2 Hilfskontakte NC
 • 3 niveauer (OFF – ON – OFF)
 • Ergonomisk design
 • 2 Arbejdsafbryder
 • Kontakterne lukker ikke ved nulstilling (niveau 3 til niveau 1)
 • Konfigurationen med redundante kontakter opfylder sikkerhedskategori 4
 • Beskyttelsesklasse IP65

Aktivering af kontakt ZB2

Knap til samtykke - håndtag til accept-ZB2-B-COMMAND
 • 3 niveauer (OFF – ON – OFF)
 • ergonomisk design
 • 2 arbejdskontakter –
 • Kontakterne lukker ikke ved nulstilling (niveau 3 – niveau 1)
 • Konfigurationen med redundante kontakter opfylder sikkerhedskategori 4
 • Beskyttelsesklasse op til IP67
 • Valgfri signallampe
 • Valgfri trykknap eller nøglekontakt
 • Valgfri nødstop-pildeknap
 • Loddeforbindelser
B-COMMAND STØTTE

Har du spørgsmål?

Vores personale kan kontaktes via chat og kontoformularen og vil med glæde besvare alle de spørgsmål, du måtte have.

SEND OS DIN BESKED

KONTAKTOPLYSNINGER

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Germany

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Følg os på vores sociale mediekanaler og bliv informeret om nye produkter.