Vrijgave schakelaar voor installatie en vrijgave schakelaar in de handgreep, 3-traps

 • 1 Hoofdcontact
 • Kleine, compacte afmetingen
 • zonder rubberdop
 • 2 werkcontacten
 • 0-2 Hulpcontacten
 • Geel, Zwart, Grijs
 • 2 werkcontacten
 • Ø 16mm inbouwmaat
 • Geel, Zwart, Grijs
 • 2 werkcontacten
 • Ø 16mm inbouwmaat
 • Geel, Zwart, Grijs
 • 2 Hoofdcontacten
 • 2 hulpcontacten
 • Geel, Zwart, Grijs
 • 2 werkcontacten
 • Beschermingsklasse IP 66
 • Noodstopknop optioneel
 • 2 werkcontacten
 • Beschermingsklasse IP 66
 • Noodstopknop, drukknop, sleutelschakelaar

3-traps werking Vrijgave schakelaar (IEC 60947-5-8)

De werking van onze toestemmingsknoppen is 3-fasen of gebaseerd op 3 standen. De werkcontacten worden in de middenstand bediend. Daartoe hebben wij een duidelijk merkbaar drukpunt in het ontwerp opgenomen. In geval van een paniekactie/verwonding zou de bediener ofwel stevig knijpen (3e trap) ofwel de handgreep loslaten (1e trap). Beide keren zouden de werkende contacten worden gedeactiveerd en zou het systeem dus worden gestopt. De tweede trap moet dus actief worden bediend en vastgehouden. De toepassing is voornamelijk bij het opstellen of onderhouden van machines of robots binnen gevaarlijke zones.

3-traps werking voor veilig onderhoud van machines

Er kunnen altijd redenen zijn om de beveiligingsinrichting in de gevarenzone van machines en industriële installaties buiten werking te stellen, b.v. voor onderhoud en reparatie. Met andere woorden, wanneer bedienend personeel rechtstreeks in deze gevaarlijke zones moet werken om programmeer-, test- of servicewerkzaamheden uit te voeren. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen – meestal automatische – normale bediening en manuele speciale bediening. In de meeste moderne industriële installaties staat “normale” werking dus voor automatische functies, b.v. in robots. Dit is waar de operationele beschermingsmaatregelen in werking treden. Deze zorgen ervoor dat de machine stopt als een persoon de gevarenzone binnenkomt of als de veiligheidsdeur opengaat.

Maar als het aankomt op..:

 • Nieuwe installatie
 • Procesomzetting
 • Problemen oplossen
 • Onderhoud
 • Programmering

…dan moeten de normale afschermingen worden verwijderd en moet de machine in manuele modus worden bestuurd. Om mensen en systemen tegen schade te beschermen, worden zogenaamde vrijschakelaars gebruikt. Indien namelijk de beschermingsinrichtingen van de normale werking worden gedeactiveerd, moeten aanvullende maatregelen worden genomen om ook bij bijzondere werking de persoonlijke bescherming te kunnen waarborgen. Daartoe behoren vooral de 3-fasen schakelaars.

Het gebruik ervan is voorgeschreven in bijlage 1 van de machinerichtlijnen zodra de afscherming in deze bedrijfsmodi is verwijderd. Volgens de richtsnoeren moet hier een vergrendelbare inrichting worden gebruikt, die de werking van de machine alleen door een tweede, afzonderlijke handeling mogelijk maakt. Daarom moet, indien een bediener in de gevarenzone de machine kan verplaatsen, ook de vrijgave in de vorm van een handbediend bedieningsorgaan worden bevestigd. Iedere persoon die in de gevarenzone werkt, moet dit vrijschakelingsapparaat bij zich hebben.

Hoe 3-fasen schakelaars werken

De voornaamste taak van de vrijgave schakelaars is het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële schade in geval van ongecontroleerde of onvoorspelbare machinebewegingen. In paniek reageren de mensen door de knop hard in te drukken of door hem helemaal los te laten: in beide gevallen wordt de machine op betrouwbare wijze uitgeschakeld.

De werking van onze toestemmingsknoppen is 3-fasen of gebaseerd op 3 standen. De zogenaamde UIT-AAN-UIT-functie – d.w.z. de 3-fasenconfiguratie – is door internationale normen geregeld.

 • Stadium 1: de knop is nog niet ingedrukt. Machine is uitgeschakeld (Off) of draait met geactiveerde veiligheidsfuncties van normale werking
 • Fase 2: de middenstand van de vrijmakingsschakelaar. In dit geval draait de machine terwijl de scheidingsbeveiligingen, zoals deuren, gedeactiveerd zijn om onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren of nieuwe instellingen te kunnen doen (Aan).
 • Stap 3: Als de toets te stevig wordt ingedrukt of wordt doorgedrukt, wordt de machine tot stilstand gebracht (Off). Zo beschermt de vrijschakelingsschakelaar de bediener en de personen in de gevarenzone in geval van overreactie in een schriksituatie

De werkcontacten worden in de middenstand bediend. Daartoe hebben wij een duidelijk merkbaar drukpunt in het ontwerp opgenomen. In geval van een paniekactie / verwonding zou de bediener ofwel stevig knijpen (3e trap) of de handgreep loslaten (1e trap). Beide keren zouden de werkende contacten worden gedeactiveerd en zou het systeem dus worden gestopt. De tweede trap moet dus actief worden bediend en vastgehouden. Alleen dan is handmatige speciale bediening van de industriële installatie mogelijk, terwijl de normale beveiligingsinrichtingen worden gedeactiveerd tijdens onderhoud, programmering of procesomschakeling. Het gebruik van een vrijmakingsschakelaar gebeurt dan ook vooral bij het instellen of onderhouden van machines of robots binnen gevaarlijke zones.

Het 3-fasen functieprincipe is dan ook gebaseerd op de ergonomische visie dat een bediener in een angstige situatie, zoals een elektrische schok, of zelfs bij een hartaanval, ofwel te hard zou knijpen, ofwel abrupt zou loslaten.

Een andere veiligheidseis voor een vrijmakingsschakelaar is dat de contacten in fase 2 niet gesloten zijn wanneer van fase 3 naar 1 wordt teruggeschakeld , zodat er geen kortstondige activering van de machine plaatsvindt.

De 3-traps vrijgaveschakelaars van B-COMMAND worden gekenmerkt door de volgende voordelen:

 • Voorbeeldige ergonomie
 • Laag gewicht
 • Licht, stabiel drukpunt
 • 2 werkcircuits (redundantie)
 • Hulpcontacten voor monitorfuncties
 • Moeilijk te manipuleren
 • Bedieningskracht van stand 2 (aan) naar stand 3 (uit – indien te strak geperst) voor centrische en excentrische druk identiek

De meeste vrijmakingsschakelaars hebben redundante schakelcontacten en redundante actuatoren. De afwijking van de schakeltoestanden van beide contacten kan door middel van een geschikte schakeling als een fout worden herkend en de machine kan, ondanks eventueel beschadigde contacten, buiten bedrijf worden gesteld. Voor optimaal bedieningscomfort is de bedieningskracht van positie 2 naar 3 absoluut identiek voor zowel centrische als excentrische druk: zelfs schakelen met slechts één vinger aan de buitenzijde is betrouwbaar mogelijk. Bovendien verandert de noodzakelijke bedieningskracht slechts marginaal, zelfs na de 10.000e bediening.

 

Fabricagekwaliteit en betrouwbaarheid voldoen aan IEC 60947-5-8

Hoewel de internationale voorschriften het gebruik van drietraps vrijgave schakelaars voor schreven, was niets gespecificeerd met betrekking tot de bedieningskracht en de levensduur van de schakelaars. Maar beide zijn van cruciaal, ergonomisch belang. Alle B-COMMAND vrijmakingsschakelaars zijn ontworpen en getest met speciale aandacht voor een lange levensduur en maximale veiligheid.

De speciale eisen van de IEC 60947-5-8 richtlijn vormden de basis voor het productassortiment. Alle vrijgave schakelaars zijn getest en gecertificeerd volgens de specificaties van IEC 60947-5-8.

Dus onze toestemmingsknoppen inschakelen:

 • Veilig werken in de gevarenzone
 • De bewaking van processen met geopende of uitgeschakelde scheidingsbeveiligingen (b.v. veiligheidsdeuren). Dit is belangrijk, bijvoorbeeld in geval van proceswijzigingen of nieuwe installaties
 • De bescherming van de bediener en de personen die in de gevaarlijke zone werken tegen overreacties in de machinebesturing.
 • Comfortabele bediening dankzij ergonomisch gevormde behuizing

Normen en goedkeuringen voor vrijschakelaars

Inschakelinrichtingen die in de veiligheidscircuits van een industriële installatie zijn geïntegreerd, hebben een persoons- en fabrieksbeschermende functie. Het ontwerp van de functie, alsmede de integratie en installatie in bedrijf, moeten daarom gebaseerd zijn op de Machinerichtlijn en de Europese normen. De machinerichtlijn is omgezet in nationale wetgeving in de EU-lidstaten en is dus bindend voor elke fabrikant. Gedetailleerde eisen voor schakelaars, zoals de vrijmakingsschakelaar, zijn vastgesteld in EN 60947 Deel 5-1 (Laagspanningsschakelaars – Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen; Sectie 5-1: Elektromechanische stuurstroomkringen). Alleen wanneer aan al deze eisen is voldaan of ze worden overtroffen (levensduur en ergonomie) kunnen ze worden gebruikt. Onze vrijmakingsschakelaars voldoen aan alle relevante normen voor veiligheidsschakelaars en overtreffen deze in sommige gevallen. zelfs. Zo helpen wij u om bij het ontwerpen van uw machines te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.

Europese normen

EN 60 204Safety of machinery - Electrical equipment of machines
EN 775/ EN ISO 10218Industrial robots; Safety (ISO 10218:1992, modified)
VDI 2853Safety requirements for construction, equipment and operation of industrial robots (withdrawn)
VDI 2854Safety requirements for automated manufacturing systems

Amerikaanse normen

ANSI B11-TR3-2000Risk Assessment and Risk Reduction - A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools
NFPA 79 (2002)Electrical Standard for Industrial Machinery
OSHA 29 CFR 1910 / Subpart O / Subpart P / Subpart SMachinery and Machine Guarding Hand and Portable Power Tools and Other Hand

De handmatige speciale bediening

Indien na een afstelling of onderhoud een functiecontrole van het toestel moet worden uitgevoerd, is de handbedieningsmodus een goede keuze. De overgang van automatische naar handmatige modus van het systeem kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door de activeringsschakelaar uit de wandhouder te nemen. Deze muurbeugel voor de serie
ZB1
en
ZB2
worden als accessoires aangeboden.

Met behulp van de optionele controle- of functietoetsen die in de vrijschakelingsschakelaar zijn geïntegreerd, kan de bediener het systeem in de gevarenzone in manuele modus bedienen.

De 3-fasen functiereeks met positieve opener

In de meeste vrijmakingsschakelaars worden positieve onderbrekingscontacten gebruikt, d.w.z. speciaal ontworpen schakelelementen die ervoor zorgen dat de schakelcontacten altijd veilig gescheiden zijn. Dit geldt zelfs indien de contacten moeten worden gelast. Zelfs dan wordt de verbinding verbroken door de bedieningskracht.

Zoals uit de bovenstaande figuur blijkt, kan de toestemmingsfunctie alleen op niveau 2 worden bereikt. Dit wordt bereikt door het sluiten van de normaal open contacten door de handmatige bedieningskracht van de operator. Als de bediener in een paniekreactie de knop loslaat, waarbij de schakelaar van niveau 2 (Aan) terugspringt naar niveau 1 (Uit ), gaan de normaal open contacten weer open.

Tot dit punt zijn de 2-traps en 3-traps vrijgave schakelaars overigens ook gelijk in hun functie. De Het verschil wordt duidelijk wanneer de bediener te hard knijpt, b.v. bij een toeval of een elektrische schok. Indien een 2-traps vrijmakingsschakelaar wordt gebruikt voor handmatige speciale bediening in de gevaarlijke zone, moet door middel van verdere bedieningselementen worden gewaarborgd dat de personen in de noodsituatie in staat zijn om een Activeer nabijgelegennoodstopapparaat (VDI 2853).

Als in geval van paniekhet drukpunt (niveau 2) van een 3-traps vrijmakingsschakelaar wordt overgedrukt (naar niveau 3), wordt het verschil duidelijk. Hier worden niet alleen de normaal open contacten (S) gereset, maar ook de veilige positieve verbreekcontacten (Ö ) worden geopend. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat bij het snel terugzetten van niveau 3 (Uit) naar niveau 1 (Uit) de vrijgavefunctie in het drukpunt op niveau 2 (Aan) niet wordt geactiveerd. Toestemming kan namelijk alleen worden gegeven als het maakcontact en het positief verbreekcontact tegelijkertijd worden gesloten. Dit is alleen mogelijk wanneer van fase 1 naar fase 2 wordt gewerkt. Wanneer u de andere kant op gaat, van fase 3 naar fase 1, wordt fase 2 overgeslagen, waardoor een onbedoelde herstart wordt voorkomen. Als de besturingseenheid niveau 1 heeft bereikt, kan de functiesequentie opnieuw worden gestart.

Sommige vrijmakingsschakelaars kunnen ook worden uitgerust met een optionele noodstopschakelaar.

Ergonomie van onze vrijschakelaars

Het grote voordeel van onze vrijmakingsschakelaars is hun evenwichtige hantering, ook over langere perioden (b.v. bij het observeren van productieprocessen) . Het lage gewicht, het ergonomische ontwerp van de behuizing en een licht, stabiel drukpunt en slijtagearme contacten garanderen een lange levensduur en een veilige werking in alle situaties. Door de mogelijkheid om meerdere vingers te gebruiken in plaats van alleen de duim, blijft de bedieningskracht over een langere periode behouden.

Onze toestemmingsschakelaars in een oogopslag

Vrijgave schakelaar ZA1

Toestemmingsschakelaar-Consent-bedieningseenheid-Consent-schakelaar-Installatie-Consent-schakelaar-ZA1
 • 3 niveaus (UIT – AAN – UIT)
 • Ideaal als vrijschakelaar op invoerapparaten
 • 1 normaal open contact (NO)
 • Klein formaat
 • Geforceerde opening (niveau 2 – niveau 3)
 • Contacten sluiten niet bij reset (niveau 3 – niveau 1)

Vrijgave schakelaar ZA2

Zustimmungsschalter Kategorie 4 - Betätigungskraft Position 2 (Ein) zu 3 (Aus) für zentrischen & exzentrischen Druck identisch. Mit einem Finger bedienbar. Redundante Arbeitskontakte.
 • 3 niveaus (UIT – AAN – UIT)
 • Ideaal als vrijschakelaar op invoerapparaten
 • 2 werkcontacten (wisselcontact)
 • Positieve opening van de hulpcontacten (niveau 2 – niveau 3)
 • Contacten sluiten niet bij reset (niveau 3 – niveau 1)
 • Redundante contactconfiguratie voldoet aan veiligheidscategorie 4
 • Hulpcontacten voor monitorfuncties
 • Met rubberen kap IP65

Activeringsschakelaar ZA3 / ZA5

Toestemmingsschakelaar-Consent-bedieningseenheid-Consent-schakelaar-Installatie-Consent-schakelaar-ZA3-ZA5
 • Inbouwmaat Ø 16 mm
 • 3 niveaus (UIT – AAN – UIT)
 • Ideaal als vrijschakelaar op invoerapparaten
 • 2 werkcontacten (wisselcontact)
 • Contacten sluiten niet bij reset (niveau 3 – niveau 1)
 • Redundante contactconfiguratie voldoet aan veiligheidscategorie 4
 • Met rubberen kap IP65

Activeringsschakelaar ZA6

Zustimmtaster-Zustimm-Bedieneinheit-Zustimmungstaster-Einbau-Zustimmschalter-ZA6
 • 3 niveaus (UIT – AAN – UIT)
 • Ergonomisch ontwerp
 • 2 werkcontacten
 • Contacten sluiten niet bij het resetten (niveau 3 naar niveau 1)
 • Redundante contactconfiguratie voldoet aan veiligheidscategorie 4
 • Beschermingsklasse IP65

Inschakelen schakelaar ZB2

Toestemmingsknop-Accept Handgreep-ZB2-B-COMMAND
 • 3 niveaus (UIT – AAN – UIT)
 • ergonomisch ontwerp
 • 2 werkende contacten –
 • Contacten sluiten niet bij reset (niveau 3 – niveau 1)
 • Redundante contactconfiguratie voldoet aan veiligheidscategorie 4
 • Beschermingsklasse tot IP67
 • Optioneel signaallicht
 • Optionele drukknop of sleutelschakelaar
 • Optionele noodstop paddestoelknop
 • Soldeerverbindingen
B-COMMAND STEUN

Heb je vragen?

Onze medewerkers zijn bereikbaar via chat en het accountformulier en beantwoorden graag al uw vragen.

STUUR ONS UW BERICHT

CONTACTINFORMATIE

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Duitsland

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Volg ons op onze social media kanalen en blijf op de hoogte van nieuwe producten.