Zustimmtaster-Zustimm-Bedieneinheit-Zustimmungstaster-Einbau-Zustimmschalter-ZA3

Vrijgave schakelaar voor installatie en vrijgave schakelaar in de handgreep, 3-traps

1 hoofdcontact
kleine, compacte afmetingen
zonder rubberen dop

2 werkende contacten 0-2 Hulpcontacten Geel, zwart, grijs

2 werkende contacten
Ø 16mm installatiemaat
Geel, zwart, grijs

2 werkende contacten
Ø 16mm installatiemaat
Geel, zwart, grijs

2 hoofdcontacten
2 hulpcontacten
Geel, zwart, grijs

2 werkende contacten
Beschermingsklasse IP 66
Noodstopknop optioneel

2 werkende contacten
Beschermingsklasse IP 66
Noodstopknop, drukknop, sleutelschakelaar

3-functie Inschakelschakelaar (IEC 60947-5-8)

De functionaliteit van onze vrijgaveschakelaars is 3-staps of gebaseerd op 3 posities. De werkcontacten worden in de middenstand bediend. Hiervoor hebben we een duidelijk waarneembaar drukpunt aan de ontwerpzijde geïmplementeerd. In geval van paniek / letsel zou de bediener ofwel stevig drukken (3de fase) ofwel de handgreep loslaten (1ste fase). Beide keren zouden de werkcontacten worden gedeactiveerd en zou het systeem dus worden stopgezet. De 2e fase moet daarom actief worden bediend en gehouden. Het wordt vooral gebruikt bij het opzetten of onderhouden van machines of robots binnen gevarenzones.

3-functie voor veilig onderhoud van machines

Er kunnen altijd redenen zijn om de beveiligingsinrichting in de gevarenzone van machines en industriële installaties te deactiveren, bijvoorbeeld voor onderhoud en reparatie. Met andere woorden, wanneer bedienend personeel direct in deze gevarenzones moet werken om programmeer-, test- of servicewerkzaamheden uit te voeren. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen – meestal automatische – normale bediening en handmatige speciale bediening. In de meeste moderne industriële installaties staat de “normale” werking dus voor automatische functies, bijvoorbeeld met robots. Hier worden de operationele veiligheidsmaatregelen van kracht. Deze leiden tot stilstand van de machine als een persoon de gevarenzone betreedt of de veiligheidsdeur opengaat.

Maar als de

Nieuwe installatie
Procesomschakeling
Problemen oplossen
Onderhoud
Programmering
…dan moeten de normale veiligheidsvoorzieningen worden verwijderd en moet de machine met de hand worden bediend. Om personen en systemen hier tegen schade te beschermen, worden de zogenaamde vrijgaveschakelaars gebruikt. Als de beschermingsmiddelen voor normaal gebruik worden gedeactiveerd, moeten er namelijk ook bij bijzonder gebruik aanvullende maatregelen worden genomen om de persoonlijke bescherming te waarborgen. Dit zijn vooral de 3-traps vrijgaveschakelaars.

Het gebruik ervan is voorgeschreven in de machinerichtlijnen, aanhangsel 1, zodra de beveiligingsinrichting in deze bedrijfsmodi is uitgeschakeld. In de richtlijnen staat dat hier een vergrendelbaar apparaat moet worden gebruikt, wat de werking van de machine alleen mogelijk maakt door een tweede, afzonderlijke handeling. Als een bediener in de gevarenzone de machine kan verplaatsen, moet de vrijgaveschakelaar daarom ook worden bevestigd in de vorm van een handbediend bedieningsapparaat. Iedere persoon die in de gevarenzone werkt, moet dit vrijgaveapparaat bij zich dragen.

Hoe 3-fasen schakelaars werken

De belangrijkste taak van de vrijgaveschakelaars is het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële schade bij ongecontroleerde of onvoorziene machinebewegingen. In paniek reageren mensen door de schakelaar met kracht in te drukken of door deze volledig los te laten: beide zullen de machine op betrouwbare wijze uitschakelen.

De functionaliteit van onze vrijgaveschakelaars is 3-traps of gebaseerd op 3 posities. De zogenaamde OFF-ON-OFF-functie – d.w.z. de 3-traps versie – wordt geregeld door internationale standaarden.

  • Level 1: de knop is nog niet ingedrukt. Machine is ofwel gedeactiveerd (Off) of draait met geactiveerde veiligheidsfuncties van de normale werking
  • Level 2:de middelste stand van de vrijgaveknop. Hier draait de machine terwijl de scheidende veiligheidsvoorzieningen zoals deuren gedeactiveerd zijn om onderhoudswerkzaamheden of nieuwe instellingen te kunnen uitvoeren (On)
  • Level 3: Als de knop te hard wordt ingedrukt of doorgedrukt, wordt de machine tot stilstand gebracht (Off). Op deze manier beschermt de vrijgaveschakelaar de bediener en de personen in de gevarenzone als er een overreactie optreedt in een schrikbarende situatie

.

De werkcontacten worden in de middenstand bediend. Voor dit doel hebben we een duidelijk waarneembare drukpunt aan de ontwerpkant geïmplementeerd. In het geval van een paniekactie/letsel, zou de operator ofwel stevig (3de fase) drukken of de hendel (1ste fase) loslaten. In beide gevallen zouden de werkcontacten worden gedeactiveerd en zou het systeem dus stoppen. De 2e etappe moet dus actief worden bediend en gehouden. Alleen dan is een speciale handmatige bediening van de industriële installatie mogelijk, terwijl de normale beveiligingen tijdens het onderhoud, de programmering of de procesomschakeling worden gedeactiveerd. Het gebruik van een vrijgaveschakelaar wordt daarom vooral gebruikt bij het opstellen of onderhouden van machines of robots binnen gevarenzones.

Het 3-traps werkingsprincipe is dus gebaseerd op het ergonomische gezichtspunt van waaruit een operator in een shocksituatie, zoals een elektrische schok, of zelfs in het geval van een hartaanval, te hard zou drukken of het abrupt zou loslaten.

Een andere veiligheidseis voor een vrijgaveschakelaar is dat de contacten niet gesloten worden bij het resetten van fase 3 naar 1 in fase 2, zodat er geen kortstondige activering van de machine plaatsvindt.

De 3-traps schakelaars van B-COMMAND worden gekenmerkt door de volgende voordelen

 • Voorbeeldige ergonomie
 • Laag gewicht
 • Licht, stabiel drukpunt
 • 2 bedrijfscircuits (redundantie)
 • Hulpcontacten voor monitorfuncties
 • Hard om te manipuleren
 • actuerende kracht van stand 2 (aan) naar stand 3 (uit – indien te strak) voor centrale en excentrische druk identiek

De meeste van de vrijgaveschakelaars hebben redundante schakelcontacten en redundante actuatoren. De afwijking van de schakeltoestanden van beide contacten kan met behulp van een geschikte schakeling als fout worden herkend en de machine kan ondanks eventueel beschadigde contacten buiten bedrijf worden gesteld. Voor optimaal bedieningscomfort is de bedieningskracht van stand 2 tot 3 voor zowel de centrische als de excentrische druk absoluut identiek: ook het schakelen met slechts één vinger aan de buitenkant is betrouwbaar mogelijk. Bovendien verandert de vereiste bedrijfskracht slechts marginaal, zelfs na de 10.000ste activering.

Bewerkingskwaliteit en -betrouwbaarheid voldoen aan IEC 60947-5-8

.
Hoewel de internationale regelgeving het gebruik van “sterke” 3-fasen schakelaars noodzakelijk maakte, werd er niets gespecificeerd met betrekking tot de bedrijfskracht en de levensduur van de schakelaars. Beide zijn echter van doorslaggevend ergonomisch belang. Alle B-COMMAND vrijgave schakelaars zijn ontworpen en getest met speciale aandacht voor een lange levensduur en maximale veiligheid.

De bijzondere eisen van de IEC 60947-5-8 richtlijn vormden de basis voor het productassortiment. Alle vrijgaveschakelaars zijn getest en gecertificeerd volgens de specificaties van de richtlijn IEC 60947- 5-8.

Onze permissie schakelaars maken daarom mogelijk:

 • Het veilig werken in de gevarenzone
 • De bewaking van processen met geopende of gedeactiveerde scheidingsinrichtingen (bijv. veiligheidshekken). Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij proceswijzigingen of nieuwe installaties
 • De bescherming van de bediener en de personen die in de gevarenzone werken tegen overreacties van de machinebesturing
 • Gemakelijke bediening dankzij ergonomisch gevormde behuizing

Standaards & goedkeuringen voor vrijgave van schakelaars

Inschakelschakelaars die in de veiligheidscircuits van een industriële installatie zijn geïntegreerd, hebben een persoonlijke en fabrieksbeveiligingsfunctie. Het ontwerp van de functie, evenals de integratie en de installatie tijdens het gebruik moeten daarom gebaseerd zijn op de Machinerichtlijn en de Europese normen. De machinerichtlijn is in de lidstaten van de EU omgezet in nationale wetgeving en is daarom bindend voor elke fabrikant. Nauwkeurige eisen voor schakelaars zoals de vrijgaveschakelaar zijn gedefinieerd in EN 60947 Deel 5-1 (Laagspanningsschakelaars – Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen; Elektromechanische stuurinrichtingen). Alleen wanneer aan al deze eisen wordt voldaan of zelfs overschreden (levensduur en ergonomie) mogen ze worden gebruikt. Onze vrijgaveschakelaars voldoen aan alle relevante normen voor veiligheidsschakelaars of overtreffen deze zelfs. Op deze manier helpen wij u om bij het ontwerp van uw machines te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.

Europese normen

EN 60 204Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen
EN 775/ EN ISO 10218Industrieroboter; Sicherheit (ISO 10218:1992, modifiziert)
VDI 2853Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau, Ausrüstung und Betrieb von Industrierobotern (zurückgezogen)
VDI 2854Sicherheitstechnische Anforderungen an automatisierte Fertigungssysteme

Amerikaanse normen

ANSI B11-TR3-2000Risk Assessment and Risk Reduction - A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools
NFPA 79 (2002)Electrical Standard for Industrial Machinery
OSHA 29 CFR 1910 / Subpart O / Subpart P / Subpart SMachinery and Machine Guarding Hand and Portable Power Tools and Other Hand

Zulassungen und Normen der Zustimmtaster im Detail

De manuele speciale modus
Indien na afstelling of onderhoud een functiecontrole van het systeem moet worden uitgevoerd, is de handmatige besturingsmodus geschikt. De overgang van de automatische naar de handmatige modus van het systeem kan bijvoorbeeld worden geïnitieerd door de vrijgaveschakelaar uit de wandhouder te verwijderen. Wij bieden deze muurbeugel voor de ZB1- en ZB2-serie aan als accessoire.

Met behulp van de besturings- of functietoetsen, die optioneel in de vrijgaveschakelaar zijn geïntegreerd, kan de bediener het systeem in de gevarenzone handmatig bedienen.

De 3-traps functievolgorde met positieve onderbreking
In de meeste vrijgaveschakelaars worden positieve breekcontacten gebruikt, die speciaal ontworpen schakelelementen beschrijven die ervoor zorgen dat de schakelcontacten altijd betrouwbaar worden geïsoleerd. Dit geldt zelfs als de contacten worden gelast. Ook dan wordt de verbinding gescheiden door de bedieningskracht.

Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, kan de vrijgavefunctie alleen in fase 2 worden bereikt. Dit wordt bereikt door de normaal geopende contacten te sluiten met de handmatige bedieningskracht van de bediener. Als de bediener de knop in een paniekreactie loslaat en de schakelaar terugslaat van niveau 2 (Aan) naar niveau 1 (Uit), worden de normaal geopende contacten weer geopend.

Tot op dit punt zijn de 2-traps en 3-traps vrijloopschakelaars overigens ook in hun functie gelijkaardig. Het verschil wordt duidelijk als de gebruiker te hard drukt, bijvoorbeeld bij een kramp of een elektrische schok. Als een 2-traps vrijgave schakelaar wordt gebruikt voor handmatige speciale bediening in de gevarenzone, moeten extra bedieningselementen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat de persoon in geval van nood een nabijgelegen noodstopinrichting kan activeren (VDI 2853).

Als bij een 3-traps vrijgave schakelaar het drukpunt (fase 2) nu wordt ingedrukt (naar fase 3) in geval van paniek, wordt het verschil duidelijk. Hier worden niet alleen de normaal geopende contacten (S) gereset, maar worden ook de veilige positief aangedreven contacten (Ö ) geopend. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat bij een snelle reset van niveau 3 (Uit) naar niveau 1 (Uit) de vrijgavefunctie in niet wordt geactiveerd op het drukpunt op niveau 2 (Aan). Dit komt omdat de vrijgavefunctie alleen kan worden geactiveerd als de NO- en positief aangedreven contacten tegelijkertijd worden gesloten. Dit is alleen mogelijk bij gebruik van fase 1 tot en met fase 2. In omgekeerde richting, van fase 3 naar fase 1, wordt fase 2 overgeslagen en wordt zo een onbedoelde herstart voorkomen. Zodra het regelventiel fase 1 heeft bereikt, kan de functiesequentie opnieuw worden gestart.

Sommige vrijgaveschakelaars kunnen ook worden uitgerust met een optionele noodstopschakelaar.

Ergonomie van onze vrijgaveschakelaars
Het grote voordeel van onze facilitaire schakelaars is de evenwichtige verwerking ervan, ook over langere perioden (bijv. bij het observeren van productieprocessen). Het lage gewicht, het ergonomische ontwerp van de behuizing en een licht, stabiel drukpunt en slijtvaste contacten zorgen voor een lange levensduur en een veilige werking in alle situaties. De mogelijkheid om met meerdere vingers te werken, in plaats van alleen met de duim, houdt de bedieningskracht zelfs gedurende lange perioden in stand.

B-COMMAND STEUNEN

Heeft u vragen?

Onze medewerkers staan voor u klaar via chat en via het accountformulier en beantwoorden graag al uw vragen.

STUUR ONS UW BERICHT

CONTACTGEGEVENS

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Deutschland

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Volg ons op onze social media kanalen en laat u informeren over nieuwe producten.