Veiligheidseindschakelaar

 • Tot 4 kruipschakelaars
 • G20 Gietijzeren behuizing
 • Roestvrijstalen behuizing mogelijk
 • diverse schakelschema’s
 • Plastic of metalen behuizing
 • Verstelbare / draaibare bedieningskoppen
 • Klik- of kruipschakelaar
 • Optionele roestvrijstalen as, verschillende lengtes
 • Plastic behuizing
 • Met kabel en/of stekker
 • Axiale of radiale kabeluitgang
 • Langzaam werkende schakelaar met 4 contacten
 • SIL3, PLe, veiligheidscategorie 4
 • Kort of lang ontwerp
 • Met kabel en/of stekker
 • Tot 3 schakelcontacten
 • Optionele LED
 • Plastic behuizing
 • Kort of lang ontwerp
 • Met kabel en/of stekker
 • Tot 3 schakelcontacten
 • Optionele LED
 • Plastic behuizing
 • Actuator RFID-gecodeerd
 • Verstelbare / draaibare bedieningskoppen
 • Mechanische of elektronische vergrendeling
 • Metalen behuizing
 • Handgreep voor deurbeveiliging
 • In combinatie met veiligheidseindschakelaars
 • Metalen behuizing
 • Verstelbare / draaibare bedieningskoppen
 • Kruipschakelaar
 • Optioneel met resetknop
 • SIL3, PLe, veiligheidscategorie 4
 • DIN rail montage DIN35
 • Tot 4 veiligheidsuitgangen
 • Optionele hulpcontacten
 • Plastic of metalen behuizing
 • Verstelbare / draaibare bedieningskoppen
 • Met kabel en/of stekker
 • Klik- of kruipschakelaar
 • 6 verschillende actuators

Veiligheidseindschakelaars - betrouwbare controle over veiligheidsdeuren en machines

A Veiligheidsschakelaar is meer dan een eenvoudige schakelaar. Het is een Beschermingsmechanisme, ontworpen om levens te redden en ongelukken te voorkomen; Of je je er nu bewust van bent of niet, de speciale Positieschakelaar (Veiligheidseindschakelaar / veiligheidspositieschakelaar) spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven en in elke bedrijfstak. De snel voortschrijdende automatisering leidt ertoe dat steeds meer werkstukken en machines in beweging zijn zonder dat dit handmatig moet worden geregeld.

Toch kan het steeds weer gebeuren dat mensen, bijvoorbeeld voor de Onderhoud en reparatie, moeten werken aan automatiseringssystemen of gebieden moeten betreden waar machines en apparaten autonoom werken. Als iemand nu de Veiligheidsdeur naar een dergelijk gebied, of anders een beschermende motorkap of afdekking op een machine, hetzij vanwege een noodsituatie, hetzij voor routinematig onderhoud en bediening, de Machines stopten betrouwbaar, veilig en nauwkeurig worden. Dit werkt overigens niet alleen met hele planten en machines. Met behulp van moderne magnetische sensoren kunnen de posities van individuele bewegende en potentieel gevaarlijke machineonderdelen worden gedetecteerd en indien nodig gestopt., zodra ze een individueel gedefinieerde Eindpositie bereikt hebben. Het signaal kan op verschillende manieren worden overgebracht, bijvoorbeeld elektrisch, hydraulisch, mechanisch of pneumatisch. Met onze veiligheidseindschakelaars vertrouwen we op elektromagnetische transmissie.

En dat is nog niet alles. Eindschakelaars kunnen ook worden gebruikt voor Controle en bewaking van veiligheidshekken Enerzijds kunnen ze worden gebruikt om onbevoegde toegang te voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van een RFID-Codering, aan de andere kant om betrouwbaar te meten wanneer een beveiligingsdeur is geopend, bijvoorbeeld door de positie van een deurklink te bewaken om de machines in de beveiligingszone op hetzelfde moment te stoppen.

Wij leveren alle componenten voor een veilige, eenvoudige en onderhoudsarme installatie van veiligheidseindschakelaars.. Van individuele sensoren en veiligheidsscharnieren tot speciale deurklinken, volledige schakelaars, trekkoordschakelaars en magneetschakelaars met een aparte trekker;

De voordelen van onze positieschakelaars

 • Klasse II-materialen volgens IEC 536: Verdubbeling van functionele isolatie om elektrische schokken te voorkomen;
 • Met positieve onderbreking (klikactie of langzame actie)
 • Elektrisch gescheiden contacten met contactblokken in afhankelijke actie en positieve opening van de NC-contacten
 • Precisie van de schakelpositie
 • Ongevoeligheid voor elektromagnetische interferentie
 • Gebruik op schuivende of draaiende afschermingen (afdekkingen, omkastingen, deuren, roosters enz.)
 • Optionele RFID-codering voor betrouwbare toegangscontrole

Deze specifieke eigenschappen maken de eindschakelaars ideaal voor het bewaken en beveiligen van industriële machines zonder traagheid, waarbij de stilstandtijd minder is dan de toegangstijd tot de gevaarlijke zone. Zo dragen ze bij aan de Bescherming van personen die op gevaarlijke machines werken door het regelcircuit te openen. Als u de kleine vergrendeling (sleutel) uittrekt bij het openen van de beweegbare afscherming, stopt de aandrijving van de machine onmiddellijk.

De Veiligheidseindschakelaar met kleine bout (sleutel) van de kunststofserie zijn gemaakt van met glasvezel versterkte UL-V0 en bieden dubbele isolatie en een beschermingsgraad van IP65.

De Metaalserie veiligheidseindschakelaar zijn gemaakt van gelakt zamak en hebben beschermingsklasse IP66.

Alle modellen zijn uitgerust met contactblokken 1NO+1NC, 2NC, 1NO+2NC, 2NO+1NC of 3NC uitgerust met positieve opening;

Ze voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijnen (Laagspanningsrichtlijn en Machinerichtlijn) en voldoen aan alle relevante Europese en internationale normen.

EU-normen & verdere vereisten

Internationale specificaties:

 • De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), die deel uitmaakt van de International
 • Normalisatieorganisatie ISO, publiceert IEC-publicaties die als basis dienen voor de
 • voor de wereldmarkt.

Europese specificaties:

 • Het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) publiceert de EN
 • Normen voor industriële laagspanningsapparatuur.
 • Deze Europese normen verschillen maar weinig van de internationale IEC-normen en gebruiken een vergelijkbaar nummeringssysteem; Hetzelfde geldt voor de nationale normen; Tegenstrijdige nationale normen worden ingetrokken;

Geharmoniseerde Europese specificaties:

 • De Europese Comités voor Normalisatie (CEN en CENELEC) publiceren EN-normen voor de veiligheid van machines;

Specificaties in Canada en de VS:

 • Deze zijn gelijkwaardig, maar verschillen aanzienlijk van de IEC, UTE, VDE en BS specificaties;
 • UL: Unterwriters Laboratories (USA)
 • CSA: Canadian Standards Association (Canada)

Opmerking op het label uitgegeven door UL (VS):

Er worden twee niveaus van erkenning van apparatuur onderscheiden.

Personages Uitleg
„Recognized“: Goedgekeurd voor installatie in een apparaat als het betreffende apparaat volledig is geassembleerd en bedraad door gekwalificeerd personeel; Ze zijn niet geldig voor gebruik als “producten voor algemene doeleinden” omdat hun mogelijkheden beperkt zijn;
„Listed“: Goedgekeurd voor installatie in apparatuur en als “product voor algemeen gebruik”, ook afzonderlijk te koop als onderdeel in de VS.

 

Europese richtlijnen:

De garantie van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Gemeenschap veronderstelt dat de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten worden opgeheven; De Europese richtlijnen leggen gemeenschappelijke regels vast die worden opgenomen in de wetgeving van elke staat, terwijl tegenstrijdige regels worden ingetrokken;

Er zijn drie belangrijke richtlijnen:

 • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE op elektrische apparatuur van 50 tot 1000 V wisselstroom en van 75 tot 1500 V gelijkstroom; Het specificeert dat aan de daarin vastgelegde eisen wordt voldaan als de apparatuur voldoet aan de op Europees niveau geharmoniseerde normen: EN 60947-1 en EN-60947-5-1 voor eindschakelaars.
 • Machinerichtlijn – 2006/42/CE: de belangrijkste veiligheids- en gezondheidseisen voor het ontwerp en de fabricage van machines en andere uitrusting in de Europese Unie, met inbegrip van veiligheidscomponenten.
 • Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/UE voor alle elektrische apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken;

CE-Etikettering:

De CE-markering mag niet worden verward met een keurmerk; Het is het bewijs dat het betreffende product voldoet aan de Europese regelgeving; Het maakt dus deel uit van een administratieve procedure en garandeert het vrije verkeer van het product binnen de Europese Gemeenschap;

Normen:

 • Internationale normen:
  • IEC 60947-1 Laagspanningsschakelaars – Deel 1: Algemene voorschriften (CEI EN 60947-1).
  • IEC 60947-5-1 Laagspanningsschakelaars – Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen – Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen (CEI EN 60947-5-1) – Hoofdstuk 3: Bijzondere eisen voor stuurstroomkringen met een positieve pauzefunctie.
  • IEC 60204-1 Elektrische uitrusting van industriële machines – Deel 1: Algemene eisen (CEI EN 60204-1).
  • IEC 60204-2 Elektrische uitrusting van industriële machines – Deel 2: Aanduiding van onderdelen en voorbeelden voor tekeningen, schema’s, tabellen en gebruiksaanwijzingen.
  • IEC 60529 Beschermingsklassen van behuizingen (IP-code) (CEI EN 60529).
 • Europese normen:
  • EN 50041 Laagspanningsschakelaars voor industrieel gebruik. Bedieningsschakelaar. Positieschakelaar 42,5 x 80. Afmetingen en functies.
  • EN 50047 Laagspanningsschakelaars voor industrieel gebruik. Bedieningsschakelaar. Positieschakelaar 30 x 55. Afmetingen en functies;
  • EN 60947-1 Laagspanningsschakelaars – Deel 1: Algemene regels.
  • EN 60947-5-1 Laagspanningsschakelaars – Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen – Elektromechanische stuurstroomkringen.
  • EN 60947-5-5 Laagspanningsschakelaars – Deel 5-5: Stuurstroomkringen en schakelelementen – Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelfunctie.
 • Amerikaanse normen:
  • UL 508 Standaard voor industriële regelapparatuur.
  • 2 NO. 14-13 Industriële regelapparatuur
 • Chinese normen:
   • GB 14048.5 Laagspanningsschakelaars – Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen.

Functionaliteit van veiligheidseindschakelaars

Een belangrijk onderdeel van de positieschakelaars zijn Klasse II-materialen volgens IEC 536. De schakelaars zijn daarom dubbel geïsoleerd om het risico op elektrische schokken uit te sluiten en andere beschermende maatregelen overbodig te maken; Geen enkel geleidend deel van het “dubbel geïsoleerde” materiaal mag worden verbonden met een beschermende geleider;

Ook de Positieve opener is een belangrijk onderdeel van een veiligheidseindschakelaar; Een regelschakelaar met een of meer onderbrekercontacten heeft een positieve openingswerking wanneer de schakelactor ervoor zorgt dat het verbreekcontact volledig wordt geopend.

Met betrekking tot de Elektrische scheiding van de contacten er moet een positieve aandrijving zijn, zonder elastische elementen (bijvoorbeeld veren), tussen de bewegende contacten en het punt waar de contacten elkaar raken, tussen de bewegende contacten en het punt van het bedieningselement waar de bedieningskracht optreedt. Het positief openen heeft geen invloed op de NC-contacten;

Veiligheidseindschakelaars met positieve openingsfunctie kunnen worden uitgerust met Contactelementen voor schakelen met snap-action of kruipactie worden uitgerust. Om meerdere contacten op één positieschakelaar te gebruiken, moeten ze elektrisch van elkaar gescheiden zijn, anders mag er maar één worden gebruikt.

Waar worden veiligheidsschakelaars meestal gebruikt?

Veiligheidseindschakelaars en positieschakelaars zijn essentiële onderdelen van veel industriële systemen; Ze verbeteren de veiligheid, efficiëntie en nauwkeurigheid van machines en installaties; Hier zijn nog enkele voorbeelden die de vele toepassingen van deze schakelaars benadrukken:

 • Productielijnen: Op productielijnen wordt vaak een veiligheidseindschakelaar gebruikt om de productstroom te regelen; Wanneer een product het einde van de lijn bereikt, wordt de schakelaar geactiveerd die de band stopt om overlopen te voorkomen en de veiligheid van de werknemers te garanderen;
 • Geautomatiseerd magazijn: In automatische magazijnen kunnen positieschakelaars worden gebruikt om de positie van magazijnrobots te regelen; Ze detecteren wanneer een robot een schap heeft bereikt en sturen een signaal om de robot te laten starten of stoppen met zijn actie (zoals het oppakken of neerzetten van een item).
 • CNC-Machines: Bij CNC-machines (Computer Numerical Control) kunnen veiligheidseindschakelaars helpen bij het regelen van de positie van de gereedschapskop. U kunt de kop stoppen wanneer deze de maximale of minimale positie bereikt om schade aan de kop of het werkstuk te voorkomen.
 • Verpakkingsmachines: In verpakkingsmachines kunnen positieschakelaars worden gebruikt om de positie van dozen of andere verpakkingsmaterialen te regelen; Ze zorgen ervoor dat de verpakking op de juiste plaats wordt gestart om een nauwkeurige verpakking te garanderen.
 • Olie- en gasindustrie: In de olie- en gasindustrie kunnen veiligheidseindschakelaars helpen om de positie van kleppen te regelen; Ze kunnen detecteren wanneer een klep volledig open of gesloten is en vervolgens een signaal afgeven om de pomp te stoppen of te starten, wat bijdraagt aan de veiligheid en efficiëntie van de installatie;

Deze voorbeelden laten zien dat positieschakelaars kunnen worden gebruikt in een breed scala aan industrieën en toepassingen; Hun vermogen om nauwkeurige positie-informatie te geven en machines veilig te besturen maakt ze tot een onmisbaar onderdeel van veel moderne technologieën;

Veiligheidseindschakelaars & Sensoren voor deuren

Veiligheidseindschakelaars spelen een cruciale rol in de werking en veiligheid van veiligheidsdeuren; Veiligheidsdeuren worden vaak aangetroffen in industriële, commerciële en zelfs residentiële gebouwen en worden gebruikt om de toegang tot specifieke gebieden te controleren en te beveiligen; Hier zijn enkele van de belangrijkste functies die veiligheidseindschakelaars uitvoeren met betrekking tot veiligheidsdeuren:

 • Deurstatusbewaking: Veiligheidseindschakelaars kunnen de status van een veiligheidsdeur controleren – of deze open, gesloten of gedeeltelijk open is. Wanneer de deur het eindpunt bereikt (volledig open of gesloten), wordt de eindbeveiligingsschakelaar geactiveerd, die een signaal stuurt naar het besturingssysteem om de status bij te werken;
 • Voorkomen van overlopen: Veiligheidseindschakelaars kunnen overbelasting van de deurautomaatmechanismen helpen voorkomen; Wanneer de deur de eindpositie bereikt, stuurt de schakelaar een signaal dat de motor stopt om te voorkomen dat deze blijft draaien en mogelijk oververhit raakt of beschadigd raakt;
 • Inbraakbeveiliging: In sommige gevallen kunnen veiligheidseindschakelaars dienen als onderdeel van een inbraakbeveiligingssysteem; Als de deur wordt opengebroken, kan de schakelaar een signaal naar een alarmsysteem sturen om een alarm te activeren en/of de beveiliging te waarschuwen;
 • Veiligheidsvergrendeling: Veiligheidseindschakelaars kunnen ook werken in combinatie met een veiligheidsvergrendeling; Wanneer de deur naar de gesloten positie wordt bewogen, activeert de eindbeveiligingsschakelaar een interlock die voorkomt dat de deur zonder de juiste autorisatie kan worden geopend;
 • Integratie in veiligheidssystemen: Veiligheidseindschakelaars kunnen worden geïntegreerd in uitgebreide veiligheidssystemen; Ze kunnen helpen de status van de deur te bewaken en kunnen worden gecoördineerd met andere beveiligingsapparaten zoals camera’s, bewegingssensoren en toegangscontrolesystemen;

Samengevat spelen veiligheidseindschakelaars een belangrijke rol in de beveiliging en controle van veiligheidsdeuren; Ze helpen de deur te beveiligen, de toegang te controleren en potentiële veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken;

Ons assortiment: Schakelaars & Accessoires

Ontdek ons assortiment schakelaars en accessoires voor het controleren van veiligheidsdeuren, -deksels en -kappen op machines; Van veiligheidsschakelaars, tuimelaars en sensoren tot deurklinken, scharnieren en trekkoordschakelaars; Hierdoor kunt u uw beveiligingsinstallaties afstemmen op uw individuele behoeften, bedrijfsprocedures en toegangsrechten voor medewerkers (bijv. met behulp van RFID).

Veiligheidsschakelaar met afzonderlijke ontgrendeling

Veiligheidsschakelaars die afzonderlijk kunnen worden bediend, zijn te vinden in veel productieomgevingen; Ze zijn vooral handig voor afschermingen die kunnen worden verwijderd, zijwaarts verplaatst of gedraaid; Deze schakelaars zorgen ervoor dat de werkplek alleen veilig is als ze in de gesloten stand staan. Ze worden vaak aangetroffen in gereedschapsmachines, waar het vaak nodig is om op gevaarlijke plaatsen te komen om de machine te bedienen; Deze veiligheidsschakelaars kunnen ook achteraf op bestaande profielen worden gemonteerd;

Op Veiligheidsschakelaars van dit type zijn de verschillende onderdelen zijn niet stevig met elkaar verbonden (type 2), maar worden alleen samengebracht wanneer de schakelaar wordt bediend. Door de veiligheidsdeur te openen, wordt de actuator losgekoppeld van de rest van het apparaat; Hierdoor gaan bepaalde contacten in de veiligheidsschakelaar automatisch open en andere dicht;

Dit apparaat is handig om de veiligheid van de operator te garanderen in machines waar gevaarlijke omstandigheden als gevolg van de mechanische traagheid van bewegende onderdelen, onderdelen onder druk of hoge temperaturen nog enige tijd blijven bestaan nadat het stopsignaal is gegenereerd;

Dit apparaat is, wanneer het afzonderlijk wordt gebruikt, niet geschikt voor toepassingen in machines waar de bediener met zijn hele lichaam de beveiligde ruimte kan betreden, omdat de mogelijkheid bestaat dat de beschermroosters per ongeluk worden gesloten nadat de bediener is binnengegaan.

Om de juiste werking te testen, moet worden gecontroleerd of de actuator correct is geplaatst; Start de machine met gesloten beschermkap; In deze toestand is het onmogelijk om de beveiliging te openen; Het mag niet mogelijk zijn de machine te starten wanneer deze is gestopt en de beveiligingsinrichting is uitgeschakeld.

Naar veiligheidsschakelaars met afzonderlijke ontgrendeling

Veiligheidsscharnieren

Op het gebied van veiligheidsvoorzieningen heeft B-COMMAND een nieuw scharnier ontwikkeld met meervoudige geïntegreerde circuits, geschikt voor alle toepassingen waar een hoge veiligheid moet worden gecombineerd met een modern en verfijnd ontwerp.

Als het gaat om het bewaken van roterende afschermingen, zijn er verschillende opties beschikbaar; Naast de gebruikelijke veiligheidsschakelaars, veiligheidssensoren en positieschakelaars zijn er ook Veiligheidsschakelaar scharnier. Deze speciale veiligheidsschakelaars zijn erg praktisch voor de bescherming van Draaiende deuren en servicekleppen, klein of groot, licht of zwaar. Ze zijn compact, onopvallend en daarom ideaal voor machines en systemen waarbij het ontwerp een belangrijke rol speelt;

Een model van dit type is de SC-HI Serie. Bij scharnierveiligheidsschakelaars wordt de veiligheidsfunctie geactiveerd door een ingebouwde nok zodra een bepaalde hoek wordt bereikt; Dit voldoet aan de eisen die worden gesteld in de EN ISO 14119 genoemde vereisten. Aangezien de veiligheidsschakelaar zelf als scharnier dient, kan er een extra onderdeel worden uitgespaard. De beveiligingsfunctie zit verborgen in het scharnier, wat een hoge mate van bescherming biedt tegen sabotage; Dit zorgt voor een compact ontwerp met gemakkelijke toegang tot het werkgebied van de machine zonder dat er een schakelelement aan de openingszijde van de veiligheidsdeur nodig is.

Dankzij de kleine afmetingen en de vele montage- en aansluitmogelijkheden (kabel/stopcontact) kan de unit eenvoudig worden geïnstalleerd op de meest gangbare aluminium profielen (minimale breedte 30 mm); De installatie wordt ook vergemakkelijkt door de integratie van een veiligheidsschakelaar in één enkele behuizing, waardoor het niet nodig is om een mechanisch scharnier en een veiligheidsschakelaar, verbonden door een speciale pin, afzonderlijk te installeren.

Het gebruik van Roestvrijstalen onderdelen en beschermingsklasse IP67 zorgen ervoor dat het scharnier vaak kan worden gewassen en kan worden gebruikt in omgevingen waar netheid en hygiëne de grootste aandacht vereisen;

Het B-COMMAND scharnier is ontworpen en gefabriceerd volgens de regels van de internationale IEC-publicaties en de toepasselijke Europese EN-normen; door het gebruik van een redundant systeem en een geschikte configuratie kan een veiligheidssysteem worden ontworpen en gefabriceerd volgens de regels van de internationale IEC-publicaties en de toepasselijke Europese EN-normen. voor machines tot SIL 3 of PLe volgens EN ISO 13849-1 te verkrijgen.

Zowel het zelfdovende scharnierhuis als het scharnier zijn gemaakt van hoogwaardig technopolymeer dat bestand is tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en diverse chemische stoffen; De interne schakelaar bestaat uit 4 dubbele verbreekcontacten met langzame actie; Positief openen (volgens IEC EN 60947-5-1) is gegarandeerd voor alle verbreekcontacten; Alle circuits hebben een lage contactweerstand dankzij het zelfreinigende effect van de zilverpasta’s;

Elk scharnier wordt geleverd met de volgende set

 • °4 technopolymeer afdekkingen (om vrije toegang tot de schroeven te voorkomen)
 • n°4 Technopolymeer bussen (voor inbus of moer M6)
 • n°2 veiligheidspluggen in thermoplastisch elastomeer voor IP67-bescherming

Naar de veiligheidsscharnieren

Elektromagnetische veiligheidseindschakelaars (optioneel met RFID)

Magnetisch geactiveerde veiligheidsschakelaars hebben een elektrische spoel die een magnetisch veld opwekt zodra er stroom doorheen loopt; Wanneer deze een bepaalde sterkte bereikt, wordt de schakelaar geactiveerd en het circuit onderbroken; Zodra het magnetische veld een bepaalde sterkte bereikt, wordt de schakelaar geactiveerd en wordt het circuit onderbroken; Ze worden betrouwbaar gebruikt voor machines met frequente bediening en trillingen;

Het apparaat SC-EMP3 / P4 wordt bediend met een gecodeerde actuator met RFID-Technologie geleverd. De meegeleverde actuator is door de fabrikant aan de unit gekoppeld en is dus klaar voor gebruik;

De te gebruiken actuator is uniek, het is mogelijk om andere apparaten te koppelen, maar elke nieuwe gekoppelde actuator vervangt de vorige. De aandrijfkop kan niet worden gedemonteerd door de gebruiker, daarom raden we aan de juiste aandrijfkop te kiezen voordat je het product koopt.

De geleverde actuator is een actuator met hoog coderingsniveau volgens de norm EN ISO 14119, zodat de maatregelen tegen een eenvoudige omzeilingsstrategie voor apparaten met een laag coderingsniveau niet nodig zijn.

Magentische veiligheidssensoren

Magnetische veiligheidssensoren zijn zeer nuttig voor machines die veel stof of vuil produceren, of in omgevingen waar hygiëne bijzonder belangrijk is, zoals voedselverwerkende machines;

In combinatie met een geschikte veiligheidsmodule garanderen de magnetische SC-MS sensoren een veiligheidssysteem met Safety Integraty Level (SIL CL) tot en met SIL 3 (volgens EN 62061) en prestatieniveaus tot PLe (volgens EN ISO 13849-1);

 • Verzegeld: ongevoelig voor vuil.
 • Breed werkgebied.
 • Moeilijk te omzeilen omdat ze gemakkelijk verborgen kunnen worden (met niet-magnetisch materiaal).
 • Elektrische uitgangscontacten: 2NC, 1NO + 1NC of 1NO + 2NC.
 • Optioneel uitgerust met LED-display.
 • Ingrijpen vanuit alle richtingen.

 

Naar de magnetische veiligheidssensoren

Veiligheidseindschakelaar met vergrendeling & reset

Eindschakelaars met vergrendeling en handmatige reset zijn uitgerust met bedieningskoppen met plunjer, rolplunjer of rolhefboom om rechte of hoekige bewegingen te detecteren; De kunststof series zijn gemaakt van glasvezelversterkte UL-V0-Thermoplast vervaardigd en bieden dubbele isolatie en de BeschermingsklasseIP65.

De Metalen serie zijn gemaakt van een zinklegering (Zamack) en hebben een beschermingsgraad van IP66.

De eindschakelaars met vergrendeling en handmatige reset zijn uitgerust met 1NO+1NC, 2NC, 1NO+2NC, 2NO+1NC of 3NC contactblokken met positieve opening van het NC-contact of de NC-contacten;

Nadat de besturingseenheid is bediend en het vergrendelpunt is overschreden, blijft (blijven) het (de) verbreekcontact(en) in de open stand staan. De terugkeer naar de oorspronkelijke bedrijfstoestand wordt alleen bewerkstelligd door de resetknop opzettelijk in te drukken.

Speciale functies:

 • Zichtbare werking (foutopslag)
 • Schakelvermogen (conventionele thermische stroom 10 A)
 • Contactblokken met positieve opening van de NC-contacten “N.C.”. (symbool )
 • Elektrisch gescheiden contacten
 • Nauwkeurigheid van de schakelposities (consistentie)
 • Ongevoeligheid voor elektromagnetische interferentie

Deze speciale eigenschappen maken de eindschakelaars ideaal voor het detecteren en bewaken van storingen in takels, elektrische liften, goederenliften, roltrappen, transportbanden, enz.

Ze houden de positie van de machineonderdelen bij en kunnen zelfs signaleren wanneer een nieuwe werkstap begint of is voltooid;

Voor veiligheidsschakelaars met resetfunctie Trigger

Afsluitbare metalen deurgrepen

Onze sluitgrepen kunnen worden aangepast aan alle soorten veiligheidsdeuren, zelfs met profielen van verschillende dikte; Sleuven en meerdere montagegaten maken volledige aanpassing van de basis mogelijk en zorgen ervoor dat deze ook compatibel is met aangepaste oplossingen;

De mogelijkheid tot aanpassing aan drie assen zorgt voor een enorme flexibiliteit en soepel gebruik; De handgreep kan worden gecombineerd met elke vergrendeling van de SC-EMP-afscherming en met eindschakelaars met afzonderlijke actuator;

Met dank aan M12-Aansluiting de vergrendeling, is de installatie eenvoudig en snel; Bovendien zijn de metalen handgrepen zeer robuust om hoge mechanische belastingen te weerstaan;

De gebruikte Basis met een dikte van 4 mm zorgt voor een zeer goede corrosiebestendigheid, waardoor het handvat geschikt is voor de meeste industriële toepassingen; Met de stelschroef met kogel kan de extractiekracht worden geregeld (van 20 tot 140N);

Op deze manier combineren ze veiligheidsschakelaar en deurgreep en maken ze de bediening van je machines veiliger en comfortabeler. Met onze deurgreepactuators verbetert u de ergonomie van uw installaties en vermindert u de installatie-inspanning; De machinebediener kan de vergrendeling van een veiligheidsdeur gemakkelijk opheffen aan de handgreep zonder een externe schakelaar te hoeven bedienen; En als je wilt, kan er zelfs een NOODSTOP-knop worden geïntegreerd;

Ons assortiment is veelzijdig: of het nu gaat om elektromechanische of contactloze actuators met deurdetectiesensor, oplossingen voor inloopgevaarlijke zones of compacte combinaties van deurkruk en veiligheidssensor – bij ons vindt u het juiste product.

Trekkoordschakelaars voor deuren, kleppen en afdekkingen

De gebruiksvriendelijke eindschakelaars voor veiligheidstoepassingen met touw (trekkoordschakelaars) met noodstop bieden specifieke functies:

 • Vermogen om zware stroom te schakelen (conventionele thermische stroom 10 A)
 • Contactblokken met positieve opening van de NC-contacten “N.C.”. (symbool )
 • Elektrisch gescheiden contacten
 • Nauwkeurigheid van de schakelposities (consistentie)
 • Ongevoeligheid voor elektromagnetische interferentie

Door het gebruik van de B-COMMAND trekkoordveiligheidsschakelaars hoef je minder noodstopstations op verschillende locaties op de machine te installeren;

Trekkoordveiligheidsschakelaars, ook wel noodstop-trekkoordschakelaars genoemd, zijn veiligheidsapparaten die worden gebruikt in industriële toepassingen om machines snel en efficiënt uit te schakelen wanneer een gevaar wordt gedetecteerd.

Het mechanisme van de trekkoordschakelaar is eenvoudig: een draad die aan de schakelaar is bevestigd, strekt zich uit langs de gevarenzone; Als iemand aan het touw trekt of het wordt geactiveerd door een andere beweging, wordt de schakelaar geactiveerd en wordt een noodstop geactiveerd;

De voordelen van trekkoordveiligheidsschakelaars zijn:

 • Uitgebreide dekking: Een trekkoordveiligheidsschakelaar kan een grotere gevarenzone afdekken dan andere veiligheidsschakelaars; Dit is vooral voordelig in langwerpige installaties zoals productielijnen of transportbanden;
 • Snelle noodstop: In geval van nood kan de noodstop snel en eenvoudig worden bediend met de trekkoord-veiligheidsschakelaar; Werknemers kunnen vanaf elk punt van de lengte aan het touw trekken om de machine onmiddellijk te stoppen;
 • Flexibiliteit: Ze zijn flexibel in hun toepassing en kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, afhankelijk van de specifieke vereisten van de machine of installatie;
 • Beveiliging: Ze verhogen de veiligheid op de werkplek door een effectieve en onmiddellijke manier te bieden om machines uit te schakelen in geval van gevaar;
 • Robuustheid: Trekkoordveiligheidsschakelaars zijn robuust en bestand tegen zware industriële omgevingen, waardoor hun levensduur wordt verlengd;

Deze schakelaars zijn essentieel in een groot aantal industriële toepassingen en helpen ongelukken op de werkplek tot een minimum te beperken en te voldoen aan de veiligheidsnormen;

B-COMMAND STEUN

Heb je vragen?

Onze medewerkers zijn bereikbaar via chat en het accountformulier en beantwoorden graag al uw vragen.

STUUR ONS UW BERICHT

CONTACTINFORMATIE

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Duitsland

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Volg ons op onze social media kanalen en blijf op de hoogte van nieuwe producten.