Turvarajakytkin

 • Jopa 4 hiipivää kytkintä
 • G20 Valurautakotelo
 • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo mahdollinen
 • erilaiset piirikaaviot
 • Muovi- tai metallikotelo
 • Säädettävät/pyörivät käyttöpäät
 • Nappi- tai ryömintäkytkin
 • Valinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli, eri pituudet
 • Muovinen kotelo
 • Kaapelilla ja/tai pistokkeella
 • Aksiaalinen tai radiaalinen kaapelilähtö
 • Hitaasti toimiva kytkin, jossa on 4 kosketinta
 • SIL3, PLe, turvallisuusluokka 4
 • Lyhyt tai pitkä malli
 • Kaapelilla ja/tai pistokkeella
 • Jopa 3 kytkentäkosketinta
 • Valinnainen LED
 • Muovinen kotelo
 • Lyhyt tai pitkä malli
 • Kaapelilla ja/tai pistokkeella
 • Jopa 3 kytkentäkosketinta
 • Valinnainen LED
 • Muovinen kotelo
 • Toimilaite RFID-koodattu
 • Säädettävät/pyörivät käyttöpäät
 • Mekaaninen tai elektroninen lukitus
 • Metallinen kotelo
 • Ovenkahva turvaoven suojaamiseen
 • Yhdessä turvaraajakytkimien kanssa
 • Metallinen kotelo
 • Säädettävät/pyörivät käyttöpäät
 • Ryömintäkytkin
 • Valinnaisesti nollauspainikkeella
 • SIL3, PLe, turvallisuusluokka 4
 • DIN-kiskokiinnitys DIN35
 • Jopa 4 turvalähtöä
 • Valinnaiset lisäkoskettimet
 • Muovi- tai metallikotelo
 • Säädettävät/pyörivät käyttöpäät
 • Kaapelilla ja/tai pistokkeella
 • Nappi- tai ryömintäkytkin
 • 6 erilaista toimilaitetta

Turvarajakytkimet - ohjaavat luotettavasti turvaovia ja koneita

A Turvakytkin on enemmän kuin pelkkä kytkin. Se onSuojamekanismi, suunniteltu pelastamaan ihmishenkiä ja ehkäisemään onnettomuuksia. Olitpa tietoinen siitä tai et, erityinen Asentokytkin (Turvarajakytkin / turva-asentokytkin) ovat ratkaisevassa asemassa jokapäiväisessä elämässämme ja kaikilla teollisuudenaloilla. nopeasti etenevä automaatio tarkoittaa, että yhä useammat työkappaleet ja koneet ovat liikkeessä ilman manuaalista ohjausta.

Kuitenkin aina voi käydä niin, että ihmiset esimerkiksi huolto ja korjaus, joutuvat työskentelemään automaatiolaitteiden parissa tai pääsevät alueille, joissa koneet ja laitteet toimivat itsenäisesti. Jos ihminen avaa turvaovi tällaiselle alueelle tai muuten koneen suojahuppu tai -suoja, joko hätätilanteen vuoksi tai rutiinihuollon ja -käytön vuoksi, Koneet pysäytetään luotettavasti, turvallisesti ja tarkasti. Tämä ei muuten toimi vain kokonaisten kasvien ja koneiden kanssa. Nykyaikaisten magneettisten antureiden avulla yksittäisten liikkuvien ja potentiaalisesti vaaralliset koneenosat havaitaan ja pysäytetään tarvittaessa heti, kun ne saavuttavat yksilöllisesti määritellyn on saavuttanut lopullisen sijainnin. Signaali voidaan välittää eri tavoin, esimerkiksi sähköisesti, hydraulisesti, mekaanisesti tai pneumaattisesti. Luotamme turvaraajakytkimissämme sähkömagneettiseen tiedonsiirtoon.

Eikä siinä vielä kaikki. Rajakytkimiä voidaan käyttää myös turvaporttien ohjausta ja valvontaa voidaan käyttää toisaalta luvattoman pääsyn estämiseen esimerkiksi RFID-koodaus, toisaalta mitataan luotettavasti, milloin turvaovi on avattu, esimerkiksi seuraamalla ovenkahvan asentoa, jotta turva-alueella olevat koneet voidaan pysäyttää samalla hetkellä.

Toimitamme sinulle kaikki komponentit turvaraajakytkimien turvallista, yksinkertaista ja vähän huoltoa vaativaa asennusta varten. Yksittäisistä antureista ja turvasaranoista erikoisovenkahvoihin, kokonaisiin kytkimiin, vetokytkimiin ja magneettikytkimiin, joissa on erillinen laukaisin.

Asemakytkimiemme edut

 • Luokan II materiaalit IEC 536 mukaan: Toiminnallisen eristyksen kaksinkertaistaminen sähköiskun estämiseksi
 • Positiivisella katkaisulla (snap action tai slow action)
 • Sähköisesti erotetut koskettimet, joissa on kosketinlohkot riippuvassa toiminnassa ja NC-koskettimien positiivinen avautuminen
 • Siirtoasennon tarkkuus
 • Herkkyys sähkömagneettisille häiriöille
 • Käytetään liukuviin tai pyöriviin suojuksiin (kannet, kotelot, ovet, säleiköt jne.)
 • Valinnainen RFID-koodaus luotettavaa kulunvalvontaa varten

Näiden erityisominaisuuksien ansiosta rajakytkimet ovat ihanteellisia valvomaan ja suojaamaan teollisuuskoneita, joissa ei ole hitautta ja joissa seisokkiaika on lyhyempi kuin pääsy vaaralliselle alueelle. Näin ollen ne edistävät osaltaan auttaa suojaamaan vaarallisten koneiden parissa työskenteleviä ihmisiä avaamalla ohjauspiirin. Kun vedät pienen salvan (avaimen) ulos avatessasi liikkuvaa suojusta, koneen käyttö pysähtyy välittömästi.

Pieni salpa (avain) -sarjan muoviset turvaraajakytkimet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta UL-V0-materiaalista, ja ne tarjoavat kaksinkertaisen eristyksen ja suojausasteen IP65.

TheSmetallisarjan turvarajakytkin sNe on valmistettu lakatusta zamakista, ja niiden suojaus on IP66;

Kaikki mallit on varustettu kosketuslohkoilla 1NO+1NC, 2NC, 1NO+2NC, 2NO+1NC tai 3NC pakotetulla avaamisella varustettu.

Ne täyttävät eurooppalaisten direktiivien vaatimukset (pienjännite- ja konedirektiivit) ja täyttää kaikki asiaankuuluvat eurooppalaiset ja kansainväliset standardit.

EU:n standardit & lisävaatimukset

Kansainväliset eritelmät:

 • Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC), joka on osa kansainvälistä
 • Standardisoimisjärjestö ISO julkaisee IEC:n julkaisuja, jotka toimivat perustana
 • maailmanmarkkinoille.

Eurooppalaiset eritelmät:

 • Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) julkaisee EN
 • Teollisuuden pienjännitelaitteita koskevat standardit.
 • Nämä eurooppalaiset standardit eroavat vain vähän kansainvälisistä IEC-standardeista, ja niissä käytetään samankaltaista numerointijärjestelmää. Sama pätee myös kansallisiin standardeihin. Ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

Yhdenmukaistetut eurooppalaiset eritelmät:

 • Euroopan standardointikomiteat (CEN ja CENELEC) julkaisevat koneiden turvallisuutta koskevia EN-standardeja;

Tekniset tiedot Kanadassa ja Yhdysvalloissa:

 • Nämä vastaavat IEC-, UTE-, VDE- ja BS-määrityksiä, mutta eroavat niistä merkittävästi.
 • UL: Unterwriters Laboratories (USA)
 • CSA: Kanadische Normenvereinigung (Kanada)

Huomautus UL:n (USA) myöntämässä merkinnässä:

Laitteiden tunnustamisessa erotetaan kaksi tasoa.

Hahmot Selitys
“Tunnustettu”: Hyväksytty asennettavaksi yksikköön, jos pätevä henkilökunta on koonnut ja kytkenyt kyseisen yksikön kokonaan. Ne eivät kelpaa käytettäväksi “yleiskäyttöisinä tuotteina”, koska niiden ominaisuudet ovat rajalliset.
“Listattu”: Hyväksytty asennettavaksi laitteisiin ja “yleistuotteeksi” myös erilliseen myyntiin komponenttina Yhdysvalloissa.

 

Eurooppalaiset direktiivit:

Die Gewährleistung des freien Warenverkehrs innerhalb der Europäischen Gemeinschaft setzt die Beseitigung von Unterschiede in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten voraus. EU:n direktiiveissä vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka sisällytetään kunkin valtion lainsäädäntöön, kun taas ristiriitaiset säännöt kumotaan.

On olemassa kolme pääohjetta:

 • Matalajännitedirektiivi 2014/35/UE sähkölaitteille, joiden vaihtovirtajännite on 50-1000 V ja tasavirtajännite 75-1500 V. Siinä täsmennetään, että siinä asetetut vaatimukset täyttyvät, jos laite on Euroopan tasolla yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN 60947-1 ja EN-60947-5-1 rajakytkimille.
 • Konedirektiivi – 2006/42/EY: tärkeimmät terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat koneiden ja muiden laitteiden suunnittelua ja valmistusta Euroopan unionissa, mukaan lukien turvakomponentit.
 • Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/UE kaikille sähkölaitteille, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä.

CE-merkintä:

CE-merkintää ei saa sekoittaa laatumerkkiin. Se on todiste siitä, että kyseinen tuote on eurooppalaisten säännösten mukainen. Näin ollen se on osa hallinnollista menettelyä ja takaa tuotteen vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä.

Standardit:

 • Kansainväliset standardit:
  • IEC 60947-1 Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 1: Yleiset säännöt (CEI EN 60947-1).
  • IEC 60947-5-1 Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Luku 1: Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet (CEI EN 60947-5-1) – Luku 3: Erityisvaatimukset positiivisella katkaisutoiminnolla varustetuille ohjauspiirin laitteille.
  • IEC 60204-1 Teollisuuskoneiden sähkölaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset (CEI EN 60204-1).
  • IEC 60204-2 Teollisuuskoneiden sähkölaitteet – Osa 2: Piirustusten, kaavioiden, taulukoiden ja ohjeiden nimitykset ja esimerkit.
  • IEC 60529 Koteloiden suojausluokat (IP-koodi) (CEI EN 60529).
 • Eurooppalaiset standardit:
  • EN 50041 Pienjännitekytkinlaitteet teollisuuskäyttöön. Ohjauskytkin. Asentokytkin 42,5 x 80. Mitat ja ominaisuudet.
  • EN 50047 Pienjännitekytkinlaitteet teollisuuskäyttöön. Ohjauskytkin. Asentokytkin 30 x 55. Mitat ja ominaisuudet.
  • EN 60947-1 Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 1: Yleiset säännöt.
  • EN 60947-5-1 Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet.
  • EN 60947-5-5 Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Sähköinen hätäpysäytyslaite, jossa on mekaaninen lukitustoiminto.
 • Amerikkalaiset standardit:
  • UL 508 Teollisuuden ohjauslaitteita koskeva standardi.
  • 2 NO. 14-13 Teollisuuden ohjauslaitteet
 • Kiinalaiset standardit:
   • GB 14048.5 Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit.

Turvarajakytkimien toiminta

Asentokytkimien tärkeä osa ovat IEC 536:n mukaiset luokan II materiaalit. Kytkimissä on siksi kaksinkertainen eristys, joka poistaa sähköiskun vaaran ja tekee muut suojatoimenpiteet tarpeettomiksi. Mitään “kaksoiseristetyn” materiaalin johtavaa osaa ei saa liittää suojajohtimeen.

Positiivinen katkaisu on myös tärkeä osa turvarajakytkintä. Yhdellä tai useammalla katkaisijakoskettimella varustetussa ohjauskytkimessä on positiivinen avautumistoiminto, kun kytkimen toimilaite varmistaa NC-koskettimen täydellisen koskettimen avautumisen.

Mitä tulee koskettimien sähköinen erottaminen, liikkuvien koskettimien ja koskettimien kohtaamispisteen välissä on oltava positiivinen käyttövoima, jossa ei ole elastisia elementtejä (esim. jousia). esim. jouset), on oltava liikkuvien koskettimien ja sen käyttöelementin kohdan välillä, jossa käyttövoima ilmenee. Positiivinen avautuminen ei vaikuta NC-koskettimiin.

Positiivisella avautumistoiminnolla varustetut turvaraajakytkimet voidaan varustaa joko varustetaan kosketusosilla, jotka toimivat napsautuksella tai hitaalla toiminnalla. Jos haluat käyttää useita koskettimia samassa asennossa, niiden on oltava sähköisesti erillään toisistaan, muuten vain yhtä voidaan käyttää.

Missä turvakytkimiä yleensä käytetään?

Turvarajakytkimet ja asentokytkimet ovat monien teollisuusjärjestelmien olennaisia osia. Ne parantavat koneiden ja laitosten turvallisuutta, tehokkuutta ja tarkkuutta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä, jotka korostavat näiden kytkimien monia sovelluksia:

 • tuotantolinjat: Tuotantolinjoilla käytetään usein turvarajakytkintä tuotteiden virtauksen ohjaamiseen. Kun tuote saavuttaa linjan pään, se aktivoi kytkimen, joka pysäyttää hihnan ylivuodon estämiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Automatisoidut varastot: Automaattisissa varastoissa voidaan käyttää asentokytkimiä varastorobottien asennon ohjaamiseen. Ne havaitsevat, kun robotti on saavuttanut hyllyn, ja lähettävät signaalin, joka käskee robottia aloittamaan tai lopettamaan toimintansa (kuten nostamaan tai sijoittamaan esineen);
 • CNC-koneet: CNC-koneissa (Computer Numerical Control) turvarajakytkimet voivat auttaa ohjaamaan työkalupään asentoa. Voit pysäyttää pään, kun se saavuttaa maksimi- tai minimiasentonsa, jotta pää tai työkappale ei vahingoitu.
 • Pakkauskoneet: Pakkauskoneissa voidaan käyttää asentokytkimiä kartonkien tai muiden pakkausmateriaalien asennon ohjaamiseen. He varmistavat, että pakkaaminen aloitetaan oikeasta paikasta tarkan pakkaamisen varmistamiseksi.
 • Öljy- ja kaasuteollisuus: Öljy- ja kaasuteollisuudessa turvarajakytkimet voivat auttaa venttiilien asennon valvonnassa. Ne voivat havaita, milloin venttiili on täysin auki tai kiinni, ja lähettää sitten signaalin pumpun pysäyttämiseksi tai käynnistämiseksi, mikä edistää laitoksen turvallisuutta ja tehokkuutta;

Nämä esimerkit osoittavat, että asentokytkimiä voidaan käyttää monilla eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa. Niiden kyky antaa tarkkaa sijaintitietoa ja ohjata koneita turvallisesti tekee niistä monien nykyaikaisten teknologioiden välttämättömän osan.

Turvarajakytkimet & Ovien anturit

Turvarajakytkimillä on ratkaiseva merkitys turvaovien toiminnassa ja turvallisuudessa. Turvaovia on yleisesti teollisuus-, liike- ja jopa asuinrakennuksissa, ja niitä käytetään valvomaan ja turvaamaan pääsy tietyille alueille. Seuraavassa on lueteltu joitakin tärkeimpiä toimintoja, joita turvarajakytkimet suorittavat turvaovissa:

 • Oven tilan valvonta: Turvarajakytkimillä voidaan valvoa turvaoven tilaa – onko se auki, kiinni vai osittain auki. Kun ovi saavuttaa päätepisteensä (joko täysin auki tai kiinni), se aktivoi päätepisteen turvakytkimen, joka lähettää signaalin ohjausjärjestelmään tilan päivittämiseksi.
 • ylikulun estäminen: Turvarajakytkimet voivat auttaa estämään ovien toimintamekanismien ylikuormittumisen. Kun ovi saavuttaa pääteasentonsa, kytkin lähettää signaalin, joka pysäyttää moottorin, jotta se ei jatka toimintaansa ja mahdollisesti ylikuumene tai vahingoitu.
 • murtosuojaus: Joissakin tapauksissa turvarajauskytkimet voivat toimia osana murtosuojausjärjestelmää. Jos ovi avataan väkisin, kytkin voi lähettää signaalin hälytysjärjestelmään hälytyksen laukaisemiseksi ja/tai vartijoille ilmoittamiseksi.
 • turvalukitus: Turvarajakytkimet voivat toimia myös yhdessä turvalukituksen kanssa. Kun ovi siirretään suljettuun asentoon, päätyturvakytkin aktivoi lukituksen, joka estää oven avaamisen ilman asianmukaista lupaa.
 • Integrointi turvajärjestelmiin: Turvarajakytkimet voidaan integroida kattaviin turvajärjestelmiin. Niiden avulla voidaan valvoa oven tilaa, ja niitä voidaan koordinoida muiden turvalaitteiden, kuten kameroiden, liiketunnistimien ja kulunvalvontajärjestelmien kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turvarajakytkimillä on tärkeä rooli turvaovien turvallisuudessa ja valvonnassa. Ne auttavat varmistamaan ovien turvallisuuden, valvomaan pääsyä ja minimoimaan mahdolliset turvallisuusuhat.

Valikoimamme: Kytkimet ja tarvikkeet

Tutustu valikoimaan kytkimiä ja lisävarusteita koneiden turvaluukkujen, suojusten ja konepeltien valvontaan. Turvakytkimistä, suluista ja antureista ovenkahvoihin, saranoihin ja vetokytkimiin. Näin voit räätälöidä turvajärjestelmät yksilöllisten tarpeidesi, toimintatapojesi ja työntekijöiden kulkuoikeuksien mukaan (esim. RFID:n avulla).

Turvakytkin erillisellä vapautuksella

Erillisiä turvakytkimiä käytetään monilla tuotannon aloilla. Ne ovat erityisen hyödyllisiä suojissa, jotka voidaan irrottaa, siirtää sivuttain tai kääntää ympäri. Nämä kytkimet varmistavat, että työpaikka on turvallinen vain silloin, kun ne ovat suljetussa asennossa. Niitä käytetään usein työstökoneissa, joissa on usein päästävä vaarallisille alueille koneen käyttämiseksi. Nämä turvakytkimet voidaan myös jälkiasentaa olemassa oleviin profiileihin;

For tyyppisiä turvakytkimiä ovat erilaiset osat eivät ole kiinteästi yhteydessä toisiinsa (tyyppi 2), vaan ne yhdistyvät vasta, kun kytkintä käytetään. Turvaluukun avaaminen irrottaa toimilaitteen muusta yksiköstä. Tämä aiheuttaa sen, että tietyt turvakytkimen koskettimet avautuvat automaattisesti ja toiset sulkeutuvat.

Tämä laite on hyödyllinen käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi koneissa, joissa liikkuvien osien mekaanisesta inertiapainosta, paineistetuista komponenteista tai korkeista lämpötiloista johtuvat vaaralliset olosuhteet jatkuvat jonkin aikaa pysäytyssignaalin antamisen jälkeen.

Tämä laite ei sovellu yksittäin käytettynä käytettäväksi koneissa, joissa käyttäjä voi päästä suojatulle alueelle koko kehollaan, koska on mahdollista, että suojaristikot sulkeutuvat vahingossa käyttäjän mentyä sisään.

Toiminnan asianmukaisen toiminnan testaamiseksi on tarkistettava, että toimilaite on asetettu oikein. Käynnistä kone suojus suljettuna. Tässä tilassa suojuksen avaaminen on mahdotonta. Konetta ei saa voida käynnistää, kun se on pysäytetty ja suojalaite on kytketty pois päältä.

Turvakytkimiin, joissa on erillinen vapautus

Turvasaranat

B-COMMAND on kehittänyt turvalaitteiden alalla uuden saranan, jossa on useita integroituja piirejä ja joka soveltuu kaikkiin sovelluksiin, joissa korkea turvallisuus on yhdistettävä nykyaikaiseen ja hienostuneeseen muotoiluun.

Pyörivien suojusten valvonnassa on useita vaihtoehtoja. Tavallisten turvakytkimien, turva-antureiden ja asentokytkimien lisäksi on myös Saranoiden turvakytkin. Nämä erityiset turvakytkimet ovat erittäin käytännöllisiä suojaamaan kääntyvät ovet ja huoltoluukut, olivatpa ne pieniä tai suuria, kevyitä tai raskaita. Ne ovat kompakteja, huomaamattomia ja siksi ihanteellisia koneisiin ja järjestelmiin, joissa muotoilulla on tärkeä rooli.

Ein Modell dieser Art ist die SC-HI Serie. Saranoiden turvakytkimissä turvatoiminto käynnistyy sisäänrakennetun nokan avulla heti, kun tietty kulma saavutetaan. Tämä täyttää EN ISO 14119 vaatimukset. Koska turvakytkin itsessään toimii saranana, voidaan säästää ylimääräinen komponentti. Turvatoiminto on piilotettu saranaan, mikä tarjoaa korkean tason suojan peukaloinnilta. Tämä mahdollistaa kompaktin rakenteen, jossa on kätevä pääsy koneen työskentelyalueelle ilman, että turvaoven avautumispuolella tarvitaan kytkinelementtiä.

Pienten mittojensa ja lukuisten kiinnitys- ja liitäntävaihtoehtojen (kaapeli/pistoke) ansiosta laite voidaan helposti asentaa yleisimpiin alumiiniprofiileihin (vähimmäisleveys 30 mm). Asennusta helpottaa myös turvakytkimen integrointi yhteen koteloon, jolloin mekaanista saranaa ja turvakytkintä, jotka on yhdistetty erityisellä tapilla, ei tarvitse asentaa erikseen.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit ja IP67-suojaus mahdollistavat sen, että saranaa voidaan pestä usein ja käyttää ympäristöissä, joissa puhtauteen ja hygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

B-COMMAND-sarana on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten IEC-julkaisujen ja sovellettavien eurooppalaisten EN-standardien sääntöjen mukaisesti; redundanttisen järjestelmän käyttö ja sopiva kokoonpano mahdollistavat turvajärjestelmän koneille SIL 3:een asti tai PLe mukaan EN ISO 13849-1.

Sekä itsestään sammuva saranarunko että nivel on valmistettu lujasta teknopolymeeristä, joka kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja erilaisia kemiallisia aineita. Sisäisessä kytkimessä on 4 kaksoiskatkaisukoskettimen hidas toiminta. Positiivinen avautuminen (IEC EN 60947-5-1:n mukaisesti) taataan kaikille NC-koskettimille; Kaikissa piireissä on alhainen kosketusresistanssi hopeapastojen itsepuhdistavan vaikutuksen ansiosta.

Jokaisen saranan mukana toimitetaan seuraava sarja

 • °4 teknopolymeerisuojukset (estävät ruuvien vapaan pääsyn)
 • n°4 Teknopolymeeriholkit (kuusiokolo tai mutteri M6)
 • n°2 turvatulpat termoplastisesta elastomeerista IP67-suojauksen varmistamiseksi

Turvasaranoihin

Sähkömagneettiset turvarajakytkimet (valinnainen RFID:n kanssa)

Magneettisesti laukeavissa turvakytkimissä on sähkökela, joka luo magneettikentän heti, kun sen läpi kulkee virta. Kun se saavuttaa tietyn voimakkuuden, kytkin laukeaa ja virtapiiri katkeaa; Heti kun magneettikenttä saavuttaa tietyn voimakkuuden, kytkin aktivoituu ja virtapiiri katkeaa. Niitä käytetään luotettavasti koneissa, joita käytetään usein ja joissa esiintyy tärinää.

Laite SC-EMP3 / P4 käytetään koodatulla toimilaitteella, jossa on RFID-teknologiatoimitetaan. Valmistaja on kytkenyt mukana toimitetun toimilaitteen yksikköön, joten se on käyttövalmis.

Käytettävä toimilaite on yksilöllinen, muita laitteita on mahdollista yhdistää, mutta jokainen uusi yhdistetty toimilaite korvaa edellisen. Käyttäjä ei voi irrottaa käyttöpäätä, joten suosittelemme valitsemaan oikean käyttöpään ennen tuotteen ostamista.

Toimitettu toimilaite on EN ISO 14119 -standardin mukainen korkean koodaustason toimilaite, joten matalan koodaustason laitteiden yksinkertaisen ohitusstrategian vastaisia toimenpiteitä ei tarvita.

Magentic-turva-anturit

Magneettiset turva-anturit ovat erittäin käyttökelpoisia koneissa, jotka tuottavat paljon pölyä tai likaa, tai alueilla, joilla hygienia on erityisen tärkeää, kuten elintarvikkeiden käsittelykoneissa.

Yhdessä sopivan turvamoduulin kanssa magneettiset SC-MS-anturit takaavat turvajärjestelmän, jonka Safety Integraty Level (SIL CL) on jopa SIL 3 (standardin EN 62061 mukaan) ja suoritustaso PLe:een asti (standardin EN ISO 13849-1 mukaan).

 • Tiivistetty: ei ole herkkä lialle.
 • Laaja käyttöalue.
 • Vaikea ohittaa, koska ne voidaan helposti piilottaa (ei-magneettisella materiaalilla).
 • Sähköiset lähtökoskettimet: 2NC, 1NO + 1NC tai 1NO + 2NC.
 • Lisävarusteena LED-näyttö.
 • Interventio kaikista suunnista.

 

Magneettisiin turva-antureihin

Turvarajakytkin, jossa on lukitus & nollaus

Lukituksella ja manuaalisella nollauksella varustetuissa rajakytkimissä on käyttöpäät, joissa on mäntä, rullamäntä tai rullavipu suorien tai kulmaliikkeiden havaitsemiseksi. Muovisarjat on valmistettu lasikuituvahvisteisista UL-V0 kestomuovi valmistettu ja tarjoavat kaksinkertainen eristys ja Suojausluokka IP65.

The Metallisarja on valmistettu sinkkiseoksesta (Zamack), ja niiden suojausaste on seuraava IP66.

Lukituksella ja manuaalisella nollauksella varustetuissa rajakytkimissä on 1NO+1NC-, 2NC-, 1NO+2NC-, 2NO+1NC- tai 3NC-kosketinlohkot, joissa NC-kosketin(t) avautuvat positiivisesti.

Ohjausyksikön aktivoinnin ja lukituspisteen ylittämisen jälkeen NC-kosketin (-kosketimet) pysyy (pysyvät) avoimessa asennossa. Paluu alkuperäiseen toimintatilaan tapahtuu vain painamalla tarkoituksellisesti nollauspainiketta.

Erityisominaisuudet:

 • Näkyvä toiminta (vikavarastointi)
 • Tehokytkentäkyky (tavanomainen lämpövirta 10 A)
 • Kosketinlohkot, joissa NC-kosketin (-kosketimet) avautuvat positiivisesti “N.C.”. (symboli )
 • Sähköisesti erotetut koskettimet
 • Kytkentäasentojen tarkkuus (johdonmukaisuus)
 • Herkkyys sähkömagneettisille häiriöille

Näiden erityisominaisuuksien ansiosta rajakytkimet ovat ihanteellisia vikojen havaitsemiseen ja valvontaan nostimissa, sähköhisseissä, tavarahisseissä, liukuportaissa, kuljetinhihnoissa jne;

Ne seuraavat koneen osien sijaintia ja voivat jopa ilmoittaa, kun uusi työvaihe alkaa tai päättyy.

Turvakytkimille, joissa on nollaustoiminto Trigger

Lukittavat metalliset ovenkahvat

Lukituskahvamme voidaan sovittaa kaikentyyppisiin turvaoviin, jopa eripaksuisiin profiileihin. Aukot ja useat kiinnitysreiät mahdollistavat jalustan täydellisen säädön ja takaavat yhteensopivuuden myös räätälöityjen ratkaisujen kanssa.

Kolmen akselin säätömahdollisuus mahdollistaa valtavan joustavuuden ja sujuvan käytön. Kahva voidaan yhdistää mihin tahansa SC-EMP-suojan lukituslaitteeseen sekä erillisellä toimilaitteella varustettuihin rajakytkimiin.

Lukituslaitteen M12-liitännän ansiosta asennus on helppoa ja nopeaa. Lisäksi metallikahvat ovat erittäin kestävät ja kestävät suuria mekaanisia kuormituksia.

pohjan paksuus on 4 mm takaa erittäin hyvän korroosionkestävyyden, joten kahva soveltuu useimpiin teollisiin sovelluksiin. Kuulalla varustettu kuusioruuvi mahdollistaa ulosvetovoiman säätämisen (20-140 N).

Näin ne yhdistävät turvakytkimen ja ovenkahvan ja tekevät koneiden käytöstä turvallisempaa ja mukavampaa. Ovenkahvan toimilaitteillamme parannat asennusten ergonomiaa ja vähennät asennustyötä. Koneen kuljettaja voi vapauttaa turvaoven lukituksen kätevästi kahvasta ilman ulkoista kytkintä. Halutessasi voit jopa integroida hätäpysäytyspainikkeen.

Valikoimamme on monipuolinen: olipa kyseessä sähkömekaaniset tai kosketuksettomat toimilaitteet, joissa on oven tunnistusanturi, ratkaisut räjähdysvaarallisiin tiloihin tai kompaktit ovenkahvan ja turva-anturin yhdistelmät – meiltä löydät oikean tuotteen.

Vetokytkimet oville, luukuille ja kansille

Helppokäyttöiset rajakytkimet köysillä varustetuille turvasovelluksille (vetokytkimet), joissa on hätäpysäytys, tarjoavat erityisominaisuuksia:

 • Kyky kytkeä raskas virta (tavanomainen lämpövirta 10 A)
 • Kosketinlohkot, joissa NC-kosketin (-kosketimet) avautuvat positiivisesti “N.C.”. (symboli )
 • Sähköisesti erotetut koskettimet
 • Kytkentäasentojen tarkkuus (johdonmukaisuus)
 • Herkkyys sähkömagneettisille häiriöille

B-COMMAND-vetokytkimien käyttö vähentää tarvetta asentaa useita hätäpysäytysasemia koneen eri kohtiin.

Vetoketjuturvakytkimet, joita kutsutaan myös vetoketjuturvakytkimiksi hätäpysäytyksessä, ovat turvalaitteita, joita käytetään teollisuussovelluksissa koneiden nopeaan ja tehokkaaseen sammuttamiseen vaaratilanteen havaitessaan.

Vetolangan turvakytkimen mekanismi on yksinkertainen: kytkimeen kiinnitetty vaijeri ulottuu vaaravyöhykkeelle. Jos joku vetää köydestä tai se aktivoituu muusta liikkeestä, se aktivoi kytkimen ja käynnistää hätäpysäytyksen.

Vetokytkimien edut ovat:

 • Laajempi kattavuus: Vetokytkimellä varustettu turvakytkin voi kattaa laajemman vaaravyöhykkeen kuin muut turvakytkimet. Tämä on erityisen hyödyllistä pitkulaisissa asennuksissa, kuten tuotantolinjoissa tai kuljetinhihnoissa.
 • Nopea hätäpysäytys: Hätätilanteessa vetokytkimen turvakytkin mahdollistaa nopean ja helpon hätäpysäytyksen. Työntekijät voivat vetää köyttä mistä tahansa sen pituudella olevasta kohdasta pysäyttääkseen koneen välittömästi.
 • Joustavuus: Niiden käyttö on joustavaa, ja ne voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan koneen tai laitoksen erityisvaatimusten mukaan.
 • Turvallisuus: Ne lisäävät työturvallisuutta tarjoamalla tehokkaan ja välittömän tavan sammuttaa koneet vaaratilanteessa.
 • Kestävyys: Vetoketjulliset turvakytkimet ovat kestäviä ja kestävät vaativia teollisuusympäristöjä, mikä pidentää niiden käyttöikää.

Nämä kytkimet ovat välttämättömiä monissa teollisissa sovelluksissa, ja ne auttavat minimoimaan työtapaturmat ja varmistamaan turvallisuusstandardien noudattamisen.

B-COMMAND TUKI

Onko sinulla kysyttävää?

Henkilökuntamme on tavoitettavissa chatin ja yhteydenottolomakkeen kautta, ja he vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

LÄHETÄ MEILLE VIESTISI

YHTEYSTIEDOT

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Saksa

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme ja pysy ajan tasalla uusista tuotteista.